Objev ve Staré štole

Dne Dne 18.11.2011 se po několika letech od zahájení prací na lokalitě a půl roce intenzivní činnosti po znovuotevření pracoviště podařilo dosáhnout dílčích úspěchů.V pozdních nočních hodinách jsme s Davidem Mikešem pronikli do volných prostor.Prošli jsme asi 100 metrů chodeb, ze kterých vede několik odboček a komínků.Tyto nebyly navštíveny, jednak z důvodů bezpečnosti, jelikož jsme za sebou shazovali obrovské množství volných kamenů, jednak z důvodů nutného zdokumentování neporušeného stavu těsně po objevu.Další práce na lokalitě budou mít charakter zabezpečení bezpečného přístupu a poté proběhne komplexní dokumentace.Děkuji tímto všem, kteří pomohli při realizaci tohoto projektu a do budoucna i těm, kteří pomůžou s obrovským množstvím práce, která nás ještě čeká.

autor: dr.skála