Zajímavosti ze Správy CHKO Moravský kras k 9.7.2010

Informační zpráva z práce Správy CHKO MK zaslaná naší redakci.

Jsem toho názoru, že když si můžu na netu číst informace, co kde která jeskyňářská skupina dělá, tak by nebylo špatné občas informovat také o práci úřadu ochrany přírody ve směru k jeskyňářům a jeskyním.

Nejprve zásadní informace k propasti Macocha. Je to unikát minimálně v rámci naší republiky a propast je velmi cenná i z hlediska živé přírody. Většina z vás asi zaregistrovala hochy, co si do propasti skočili padákem, možná jste slyšeli i o jiných, co se spustili na dno se čluny, aby si prohlédli vodní plavbu (tito měli smůlu a bude je to stát nemalé peníze). Propast je chráněna v rámci národní přírodní rezervace a vstup do ní mimo značenou cestu (chodník prohlídkové trasy) je možný jen na výjimku ze zákona. Výjimku má horolezecká část veřejnosti, a to po předchozím souhlasu Správy CHKO MK a Správy jeskyní MK, kteří odsouhlasují každý jednotlivý výstup a sestup. Výjimka platí jen pro Stěnu pod horním můstkem a Klenbu. Proto občasné sportovní slaňování speleologů není bez souhlasů možné a courání se kdekoliv po dně propasti (např. speleopotápěči) také ne.

Bylo by dobré včas se podívat, kdy komu končí povolení speleologického průzkumu a výzkumu, vyhotovit příslušné závěrečné zprávy pro Správu CHKO MK a zamyslet se, co skutečně bude v dalším období skupina dělat. Většinou Správa vydává povolení na 5 let (individuální rozdíly existují), v případě závrtů rozhodně trváme na zachování jejich morfologie (ukládání materiálu mimo závrty) a novinkou letošního roku jsou nové velmi zpřísněné podmínky pro exkurze (např. počet exkurzí v časovém úseku, jejich charakter, počet průvodců a jejich prokazování se průkazy).

V nedávné době Správa CHKO MK vydala nesouhlas se speleologickými kurzy ve Staré Amatérské jeskyni (pozn. redakce: naleznete v příloze tohoto článku). Nesouhlasné stanovisko Správy bude zřejmě ještě tento měsíc zveřejněno na netu. V této souvislosti Správa řeší také speleologické kurzy v Rudickém propadání. Tato kauza je nyní v odvolacím řízení. Před vydáním je povolení pro Novou Amatérskou jeskyni podle předloženého projektu na výzkum a dokumentaci Amatérské jeskyně do roku 2017. Rovněž zde již nastoupí zpřísněné podmínky pro exkurze. Stále platí dohoda mezi Správou CHKO MK a dotčenými speleologickými skupinami ohledně zákazu exkurzí do Staré a Nové Amatérské jeskyně (platná do 31.12.2010). Zdůrazňuji, že jde o dohodu, nikoliv o úřední rozhodnutí, a velice si cením shody, která v tomto panuje. Do Nové Amatérky dokonce není možné v této chvíli vůbec vstoupit, protože v prostoru Kolena hned za vstupní štolou je sifon. Správa stále řeší po proběhlém odvolacím řízení speleoferátu ve Starých skalách. Zde je hlavním problémem odpovědnost vzhledem k části veřejnosti, která by speleoferátu používala. Je v běhu řízení o provozu Císařské jeskyně pro speleoterapii a končí řízení pro hydrologické výzkumy UK Praha (Ochozská, Němcovy a Nová Amatérská jeskyně).

Správa CHKO MK neustále posiluje strážní službu. Žádáme všechny jeskyňáře, aby strážcům vycházeli vstříc a respektovali jejich doporučení a nezlobili se na ně za jejich práci. Je třeba si dát pozor na parkování a průjezdy aut a podle nových speleologických povolení bude třeba se i prokazovat průkazy (chápeme, že je to komplikace, ale situace s komerčními tlaky na exkurze do nezpřístupněných jeskyní to vyžaduje). Strážci mají pochopení pro určité VIP postavení jeskyňářů v Krasu, jenže důvěřuj, ale prověřuj. Na druhou stranu prosíme o spolupráci při ochraně Krasu a jeskyní. Skromné personální poměry Správy a stráže přírody nemohou Kras pokrýt. V současnosti řešíme čtyřkolkaře přistižené strážcem u Holštejna, ale předpokládáme, že tzv. ilegální motorismus (čtyřkolky, motorky) je v Krasu daleko více rozšířen. Budeme vděčni za každou informaci, kde jste čtyřkolkaře viděli a pokud možno ještě s SPZ.

Přeji všem hezké léto a úspěšné bádání.

autor: lblazek