Úderná trojka na Řičánce

V
sobotu 25.1. 2014 jsme se zase vydali zabádat na Řičánce. Slovo „zabádat“ již
není tolik fiktivní jako dříve, kdy veškeré naše úsilí bylo upřeno k obnově
sesuté šachty. Nyní je šachta v pořádku, zesílená ocelovými výztužemi 
kotvenými
do skály a vyčištěná až na původní počvu. Za použití naši klasické těžební
techniky (ruční vrátek, kladka, kolečka, okov a tři lidé – horník, nakladač a
rumpálník) jsme se konečně dostali o necelé 2 m níže, než v době prvního
průzkumu. Situace je prakticky stejná: balvany stmelené jílovitou hlínou,
obsahující početné intruze mazanice, uhlíků a vápna. Stále se tedy pohybujeme v lidských
navážkách pocházejících z provozu nedalekých dvou vápenek z 13. a 19.
století. Novinkou jsou nově objevené dutiny s průvanem mezi nejspodnějšími
balvany a nástup protější skalní stěny předpokládaného kaňonu jeskynní chodby,
který vymezuje její šíři na 2,5 m v hloubce cca 10 m od povrchu.

(účastnici: P. Kos, J. Němeček a P. Nováček). 

autor: lukas