Tumperek 2013 aneb jak hluboko jsme klesli

TUMPEREK 2013Práce na propadu Tumperek
byly v roce 2013 v plném proudu. Podařilo se objevit nové prostory,
takže celková zmapovaná denivelace byla na konci roku 25,5m.

Průstup byl
znesnadněn nestabilním stropem, který jsme museli zabezpečit. I přes toto
nemalé zdržení bylo v posledních měsících dosaženo hranice -30 metrů (odhad
– zatím nedomapováno). Na poslední akci 1. 2. 2014 přišli na pomoc i rudičtí
hasiči s vodou za což bych jim rád touto cestou poděkoval. Ani z nově
objevených partií však voda nevytéká v horních částech komína
v Rudickém dómu. Voda se v komíně objevila cca 80m nad hladinou
Jedovnického potoka. K tomuto místu tak ze dna propadu zbývá odhadem 80m.
Jako malé pozitivum fungoval fakt, že se podařilo navázat spojení
prostřednictvím vysílaček mezi horními partiemi komína a dnem propadu a to ve
velmi dobré kvalitě. Na dně propadu bylo také slyšitelné klepání paličkou do
stěn komína. Snad jsou tyto skutečnosti dokladem toho, že nebudeme nuceni kopat
dalších 80m. 🙂

Do propasti Tumperek můžete
nahlédnout prostřednictvím záběrů, které jsme natočili v průběhu roku
2013.

www.youtube.com/watch?v=REIWGN8PWVQ 

Bob, ZO 6-04 RUDICE  

autor: Bob