Tisovec: tři dny bádání v jaskyni Prekvapenie (2.–6.8.2017)

To by nebylo to správné léto, kdyby se nevyrazilo bádat do Tisovce. Jako první jsme do města pod Hradovou dorazili já s Arankou, od Dušana jsme vyzvedli klíče a jeli se ubytovat na základnu na Suchých dolech. Tam nás překvapilo, že sem od poslední návštěvy dorazila elektrická energie. Na střeše jsou solární panely, z akumulátoru jsou pak napájeny led pásky, které základnu krásně osvěcují. Čekání na další účastníky jsme si zpříjemnili touláním po okolí, při kterém jsme narazili na nejeden zajímavý jeskyní portálek. Terén na Suchých dolech je kvůli křovinám místy až neprůstupný a spousta zajímavých míst tak určitě ještě čeká na své objevení.

Ve středu odpoledne se k nám přidává Martin (kde je vás víc Myotisáci? 😉 a večer přijíždí ještě Česnek s Francim. Ráno se přesouváme k Hlbokému jarku, přidává se místní Dušan a společně jdeme pokračovat přesně tam, kde jsme v květnu skončili, tj. na 2 lokality ležící kousek pod jeskyní Kostolík. Tou první je jaskyňa Prekvapenie, kde bylo komínkem ve stropě možné nahlídnout do volné propástky přímo před námi. Pro rozumný přístup na její dno a následné pokračování bylo potřeba snížit současné dno pod komínkem a podkopat se do propástky pod skalní stěnou. Minule jsme se slušně zahloubili a vytahali množství kamenů ze dna, ale jako další spojení se podařilo najít jen 10 cm úzkou štěrbinu, předpokládané spojení s propástkou leželo ještě hlouběji. Dušan a Rasťo těsně před naším příjezdem puklinu rozšířili a připravili nám průlez do propástky.

jaskyňa Prekvapenie

Druhou lokalitou je jeskyně zatím bez oficiálního názvu (ale pracovně ji nazýváme jaskyňa Pasca podle nalezeného artefaktu). Minule jsme tu začali práci na tehdy malém portálku (noře) a hned druhý den se prokopali k ústí krápníky zdobené propasti. Tu jsme v květnu pro nedostatek vybavení nezdolali a čekala tu na nás doteď. Takhle tedy vypadá startovní čára pro tuto akci na obou lokalitách a můžeme se pustit do díla.

jaskyňa Pasca, objevná chodbička k propasti

Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna vytahovala z jeskyně Prekvapenie kamení, které tu zůstalo po rozšíření původně neprůlezné pukliny. Druhá skupina se jala vystrojit objevenou propast v jeskyni Pasca. V nejširším místě jsme ukotvili přivezený lanový žebřík a pro snazší přístup k němu zaklínili ve vstupní puklině 2 kameny, takové improvizované stupačky. A pak jsme konečně sestoupili dolů prohlédnout naše objevy. Propast je 6 m hluboká. Potěšila nás krásná krápníková výzdoba po stěnách propasti, nepotěšilo nás, že propast na svém dně nikam volně nepokračuje. V teoretickém směru někam na Kostolík končí propast nízkým odtokovým kanálem téměř po strop vyplněným splavenou hlínou, pod stropem je cca 15 cm volného. Na opačnou stranu (směrem zpátky pod objevitelskou plazivku) přechází propast po pár metrech do zahliněné 2 m vysoké pukliny na hranici průleznosti.

jaskyňa Pasca, Dušan na dně objevené propasti

V místě, kde ve stropě ústí objevitelská plazivka, leží na dně propasti hromádka tmavé hlíny, větviček a množství kostí jezevců. Hned na povrchu hromádky ležely 2 lebky jezevce a jedna liščí. Je otázkou, jestli sem jezevci spadli a už se z této pasti nedostali ven nebo zda sem lezli schválně a byli schopni se po sintrové výzdobě vydrápat zase nahoru. V protějším koutě propasti je podobná hromádka tmavé lesní hlíny a listí, ve stropě je patrné pokračování objevitelského kanálu, ani tudy to k povrchu nebude daleko. Propast jsme nafotili a prozatím zvážíme možnosti dalšího postupu. V první řadě by se mělo zasondovat v odtokovém místě na dně propasti.

Tím byla jeskyně Pasca zatím vyřešena a mohli jsme soustředit všechny síly na sousední jeskyni Prekvapenie. Tak jsme dnes vytahali všechno kamení, které zavazelo v průlezu do propástky a i kamení napadané do ní.

jaskyňa Prekvapenie, dno propástky

Po 16. hodině končíme, převlékáme se a vracíme na základnu na Suchých dolech. Po obědě/večeři jsme využili hezkého počasí, do soumraku ještě nějaké 2 hodiny zbývaly a udělali si terénní procházky po okolí. V lese to tu docela žije, Franci narazil na stádo divočáků, já s Arankou jsme nechtěně vyplašili jelena odpočívajícího pod stromy, prostě divočina. Večer u ohně nás pak doprovázely svým houkáním nějaké sovy.

Ve tři hodiny v noci se naše řady ještě rozšířily, do Tisovce totiž dorazil přímým busem z Brna další Dagmarák, Vojta. Celý pátek jsme věnovali jeskyni Prekvapenie. Jen Dušan s kolegou z Tisoveckého speleoklubu odběhli na inspekci do jeskyně Pasca a provedli prvotní sondáž v odtoku na dně propasti. Starý praktik Franci ze všeho nejdřív během chvíle ztloukl dřevěné lyžiny, které jsme vrazili do vstupní části jeskyně Prekvapenie a ušetřili tím 1-2 pracovníky. Díky tomu nás bylo dost na všechny pozice, na povrchu mohli být 2 vysypávači, ušetřili jsme tak dost sil a vydrželi u dnešního díla až do odpoledních hodin.

Franci s Martinem chystají lyžiny

Za tu dobu jsme na dně zlikvidovali množství velkých kamenů a dno propástky pěkně zahloubili. Vylézt odtud na konci akce už bylo docela zábavné. Při zahlubování jsme ve stěně prostory odkryli kanálek 10×15 cm s výrazným průvanem. Kanálek je logickým pokračováním vstupní části jeskyně a předpokládané (snad průlezné) pokračování by mělo ležet ještě hlouběji. Plán na sobotu je tak jasný – další zahlubování dna.

Na večeři jsme si zajeli hned od Hlbokého jarku do Tisovce do Kolničky, kde jsme se potkali s Paťkou z Myotisu. Moc dlouho jsme se ale nezdrželi, těšili jsme se na večerní pohodičku u ohně na Suchých dolech. Cestou jsme se opět zastavili u napajedla, kde bereme pitnou vodu, a někteří zjišťují, že se koryto dá využít i jako výborná vana. Civilizace holt dorazila i na Suché doly 🙂

čerpání pitné vody u napajedla

V sobotu v 10:00 sraz opět u Hlbokého jarku a v osvědčené sestavě Hutka + 6 Moraváků jdeme potřetí do jeskyně Prekvapenie. Pokračujeme v zahlubování dna a i když jsme dnes neměli v plánu být tu nějak dlouho, opět jsme při práci vydrželi do pozdních odpoledních hodin. Lokalita je to nesmírně zajímavá a i když se v prvopočátku jevila, že by do volného mohla pustit poměrně snadno, tak i po nečekaně rozsáhlých hloubících pracech zůstává velice perspektivní. Dnes jsme opět zrušili několik větších kamenů zaklíněných ve dně a zahloubili se o další metr pod úroveň průvanové štěrbiny. Předpokládané pokračování ve stěně pod okénkem skutečně bude, ve skále pod okénkem je vymytý kanálek, směrem dolů se stěny rozevírají a puklina je vyplněna hlínou a rozlámanými tenkými sintrovými deskami. Ač jsme 3 dny vytrvale makali a postoupili o několik metrů, k tušenému pokračování jeskyně se nám nepodařilo dokopat. Bude to tu chtít ještě pár akcí, takže pokračování příště.

jaskyňa Prekvapenie, Vojta na dně pracoviště

Po večeři na základně jsem vzal Vojtu na exkurzi do jeskyně Michňová. Je tu v Tisovci s námi poprvé a nestačil se divit, nad jakou propastí si místní jeskyňáři postavili základnu. Něco ve stylu Malého lesíku u nás v krasu, akorát tady je ta jeskyně 70 m hluboká.

Nedělní ráno jsme vyklidili základnu a před odjezdem ještě vynesli nahoru na lesní cestu starý sporák, který tu už nebude potřeba. Taková ranní rozcvička před dnešní pracovkou. V Tisovci nás čeká Dušan a jedeme na lokalitu Biele vody. Dlouho jsme plánovali, že se tam podíváme, ale vždy se našlo dost práce v nějaké jiné jeskyni. Tak jsme se tam konečně podívali a rovnou exkurzi spojili s vytahování kamenů z konce jeskyně až na povrch. Biele vody jsou vyvěračkou zpod Muráňské planiny, vývěr je vytrvalý a nahoře v terénu nad ním nejsou známy žádné ponory. Umístění v terénu i vstupní část evokují doposud největší jeskyni Muráňské planiny, Bobačku. Jen vytrvalý průzkum na Bielych vodách ukáže, zda se i tady skrývá rozsáhlý jeskynní systém. Doposud tu bylo odvedeno velké množství namáhavé práce a ještě to bude vyžadovat hodně úsilí. My jsme dnes vytahali 30 lóden kamení a snad trochu pomohli při řešení tohoto problému. Ač je tu terén opravdu obtížný, chtělo by to se sem ještě vrátit.

Biele vody, Česnek táhne lódnu do jeskyně

Po Bielych vodách nás vzal Dušan k nedalekému zatopenému konci opuštěného železničního tunelu pod sedlem Dielik, z této strany jsme tunel ještě neviděli. Za mírného deště se přesunujeme i k suchému konci tunelu. Tady se s námi loučí Franci s Česnekem, v tunelu už byli minule a cesta domů je daleká. My si ještě prošli celý tunel pod Dielikom, udělali pár fotek a vrátili se do Tisovce.

tunel pod Dielikom

V pizzerii Darijan jsme se posilnili na cestu, udělali zápis do bádacího deníku a rozloučili se s Hutkovými. Ne na dlouho, v Hlbokém jarku máme rozdělanou práci, takže se snad na podzim opět ukážeme.

 

Účastníci:
ZO 6-08 DAGMAR: Andrea "Aranka" Pěkná, Matouš Ryček, Vojta Višnovský
ZO 6-21 MYOTIS: Martin Kaňok
ZO 6-16 TARTAROS: František "Franci" Musil
ZO 6-01 BÝČÍ SKÁLA: Jiří "Česnek" Cének
SPELEOKLUB TISOVEC: Dušan Hutka

Aktuální informace z Tisovce: Jeskyně Pasca byla zmapována a do jeskyně Prekvapenie byly do stěny propástky přimontovány stupačky pro snazší sestup na pracoviště.

Další fotky pod článkem a na Franciho rajčeti.

autor: admin1