Strážovské vrchy (25.–28.9.2015)

Pružinská Dúpna jaskyňa (foto Aranka)Poslední zářijový víkend jsme se vypravili opět na Slovensko tentokráte do Strážovských vrchů nedaleko Považské Bystrice. Vyráželi jsme z Vyškova ve složení Šlimec, Maty a Aranka, po cestě jsme vyzvedli Libora v Kunovicích. Po zastávce na doplnění proviantu už nic nebránilo vyrazit k našemu cíli a to jeskyňářské základně Speleologického klubu Strážovské vrchy, která se nachází v obci Pružina-Priedhorie.

Během celé cesty pršelo a tak se stále bilancovalo, jaké vlastně že bude o víkendu počasí. Po příjezdu se nás ujal předseda místní skupiny Bohuš Kortman, který se o nás vzorně staral až do konce našeho pobytu. Po zabydlení a nastínění programu probíhaly klasické diskuze při sklence něčeho dobrého.

V sobotu bylo na programu kopání mezi Kačkami, ale vzhledem k nadbytku pracovníků byla naše skupina vyslána na exkurzi do Závadských jaskyň. Kromě Malé a Velké temné jaskyňe, kde nás zaujalo, že se i ve slepencích nachází bohatá sintrová výzdoba, nezůstaly naší návštěvy ušetřeny ani jiné menší jeskyňky v okolí. Po návratu na základnu proběhl přesun do místní pizzerie Pod Orechom s ochutnávkou místních výrobků.

Temná jaskyňa (Závadské jaskyňe) (foto Šlimec)

Neděle se nesla ve slavnostním duchu. Dnes se konal den otevřených dveří v Pružinské Dúpné jaskyni a nejen že byla při této příležitosti osvětlena, ale od druhé hodiny zde probíhal koncert Smyčcového kvarteta, které zahrálo klasiku, ale i modernější věci. Než však koncert začal, pomohli jsme místním vynosit vše potřebné pro zdárný průběh akce a stihli si prolézt všechny odbočky z hlavního dómu. Při prohlídce nás zaujalo nejen značné množství kosterních pozůstatků jeskynních medvědů a lvů a bohatě zdobená zákoutí, ale i značný kus práce, kterou místní v jeskyni vykonali. Po ukončení akce a úklidu všeho materiálu se všichni přesunuli pod ořech, kde probíhalo hodnocení akce. Na závěr nám Bohuš zahrál pár jeskyňářských písniček ze své produkce a poté jsme se rozešli připravit na zítřejší výšlap.

odnos materiálu po koncertě v Pružinské Dúpne jaskyni

Pondělní ráno se diametrálně lišilo od těch předchozích, namísto šedých nízkých mraků nás přivítaly sluneční paprsky a modrá obloha. Ideální počasí pro náš výšlap na nejvyšší kopec v okolí, Strážov. Jeho nadmořská výška 1213 metrů a krásné počasí věstily nádherné výhledy a nezapomenutelný zážitek. Cestu nahoru nám zpestřil přechod okolo Strážovských vodopádů a nádherná vyhlídka z Medvědí skaly. Výhled z vrcholu Strážova překonal všechna naše očekávání. Na všechny strany se otevíraly daleké rozhledy, ať už na Malou Fatru, Beskydy či Kĺak.

výhled ze Strážova (foto Maty)

Když jsme se dosyta pokochali nádherným okolím a udělali několik vrcholových fotek, vedly naše další kroky přes sedlo Samostrel zpět do údolí. Poté následoval návrat na základnu a její uvedení do původního stavu. Po úklidu jsme se rozloučili s naším hostitelem a vyrazili na jeho doporučení na nedaleký vrch Podskalský roháč. Výstup na jeho vrchol byla vpravdě třešnička na dortu a skvělá tečka za překrásným víkendem a nikomu z nás se vůbec nechtělo domů a všichni jsme se shodli, že se už těšíme na další setkání s jeskyňáři ze Strážova.

kaplička a v pozadí Podskalský Roháč (foto Maty)

Hlavní dík patří Bohuslavu Kortmanovi, který se nám celý prodloužený víkend věnoval na úkor svých povinností a ukázal nám nejen hodně krásných míst, ale i dodal spoustu informací o místní přírodě a lidech.

Bohuš Kortman, náš průvodce (foto Maty)

Další fotky na rajčeti u Aranky a Šlimce.

autor: Maty