Sobota na Řičánce

O víkendu proběhla drobná pracovní akce na Řičánkově skale. Na pracovišti jsme se sešli dopoledne v hojném počtu celkem dva – já a Skirit. Postupně jsme odtěžili další materiál zpoza šachty až po samotný závěr rohového dřevení na jižní straně. Skalní hrana okraje kaňonu zatím vystupuje pouze na jjv. obvodu sondy odkud klesá směrem k j. rohu šachty, tam je potřeba pokračovat ve snižování dna sondy až do úrovně, dokud se neobjeví skalní stěna. Technologicky se jeví tato varianta otvírky ventaroly méně obtížná nežli ji pažit v nestabilním zásypu, který každoročně deformuje svými tlaky již takřka nefunkční výželezu. Práce se odehrávají prozatím na povrchu a jsou zatím poměrně nenáročné, proto by bylo záhodno přiložit opět ruku k dílu.

autor: lblazek