Priority na boudě

Stav základny nevyhovuje víkendovému využívání a ubytování hostů, což přináší další problémy (nižší motivace trávit víkendy v krasu) a vede k nízké účasti na akcích.

— vystrnadit plchy (pískadlo napájené z autobaterie, ta dobíjená při zapnuté elektřině – možno prakticky ihned – potřeba sehnat baterku, pískadlo a nabíječku)
— udržovat přiměřený pořádek (nenechávat potraviny, odvážet odpadky, vyluxovat myší bobky, odblešit – je možno ihned a průběžně), zásobu dřeva (vždycky aspoň na páteční a ranní sobotní zatopení), uklidit po sobě, zkontrolovat si stav předem, (ten, kdo chce přivést hosty, nebo využívat)
— prořezat stromy pod elektrickým vedením (možno v rámci pracovní akce, případně využít hosty, získá se tím dřevo)
— doplnit zásoby dřeva
— opravit strop v horní místnosti (na jaře, až nebude hrozit vymrzání – )

Za úvahu stojí i další navrhovaná řešení – nechat boudu jen jako sklad materiálu, působit bez základny (hrozí rozpadem skupiny), případně postavit maringotku k aktivním lokalitám (množství nevýhod malého prostoru), koupit vyhovující stavbu v blízkosti aktivních lokalit. Toto je nutno projednat na výroční schůzi.

autor: piff