Rudická sobota

SifonV sobotu 20.11. probíhala akce v Žegrovském vodopádu – Rudickém dómu opět téměř ve stejném složení jako akce poslední. Instalací fixního kotvení byla zajištěna bezpečná a šetrná manipulace s výtokovým koncem samospádem čerpacího potrubí – anakondy.

 

Po snížení hladiny prozatím koncového sifonu byly připraveny podmínky pro nadcházející akci, která bude mít za cíl dokumentaci nově objevených prostor za sifonem. Z důvodu náročné teoretické přípravy předešlého dne a po několika hodinách strávených v již řádně studené vodě se účastníci akce ve složení Milhouse, Pacho, Mi, Lojza, Holub, Včelař a Tenzi v podvečerních hodinách dostávají na povrch.

Souběžně s výzkumnou akcí probíhá v jeskyním systému Rudického propadání součinnostní cvičení Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti. Toto každoroční trápení má prověřit celou SZS jako celek při velkých zásazích  a náročnost a charakter jeskyní Rudického propadání tomuto účelu plně odpovídá. Transport zraněného  z Rudického dómu (zde probíhá intenzivní výzkum) horizontálními partiemi podzemní říčky, přes Chodbu vzdechů, Meandry a finální horizontální transport Horní chodbou na povrch trval 3,5h při celkovém pobytu v podzemí 5,5h. Velice překvapivé výsledky přineslo testování bezdrátového  radiového spojení s povrchem (Heyphone), které téměř dokonale poskytovalo spojení i přes téměř dvousetmetrovou mocnost vápencového masivu.

                            Transport                     Kladkostroj                      Heyphone

autor: lblazek