Prohloubení Tumperku

Tumperek_1

V průběhu léta a začínajícího podzimu jsme uspořádali pár akcí, které nás, jak věříme, posunuli k vytouženému cíli, prokopat se do komína v Rudickém dómu. Poměrně slušně nastartovanou četnost akcí na Tumperku trochu zhatily výjezdy aktivních kusů, ve snaze něco vybádat ve vysokohorských krasech. I přesto se podařilo na Tumperku významně pokročit. Zejména poslední akce trošku rozdmýchala plamínek naděje.

Na Předposlední říjnové akci jsme využili Rudické hasiče. Ti nám poskytli techniku k obarvení jednak trativodu v obchodě a taky v propadu Tumperek. Trativod v obchodě je od Tumperku vzdálen přes ulici (cca 10m). Lezecké družstvo Mattes, Bob a Laďa čekali v komíně s komunikační technikou. Spojení s povrchem se bohužel nepodařilo navázat. Ve stanovený čas kluci nahoře pustili obarvenou vodu do trativodu v obchodě.

Tumperek_3

Tato voda byla během 5 – 10 min v horních partiích rudického komína. Shodou okolností voda vytekla z komínku, který jsme teprve nedávno vystrojovali a prozkoumávali. Konec této části komínu je neprůlezný.

Druhý v řadě byl Tumperek. Sem byla vpuštěna neobarvená voda. Voda vytekla v podstatně kratším intervalu (do 5ti min) avšak ve spodních partiích (cca 80m nad dnem rudického dómu). V horních částech komína jsme ještě vytipovali tři možnosti pokračování. Je třeba tyto partie dolézt, ať odstraníme všechny možné otazníky. Zima bude dlouhá a tak 

Tumperek_6

si necháváme příjemnou jeskyní teplotu na mrazivé dny tohoto ročního období. V Tumperku vymlela vpouštěná voda celkem slušnou díru. Lojza, který tuto díru s proudnicí v ruce vyráběl, říkal, že to „pěkně chlastalo". Večer po akci jsme na to konto u pivka začali polemizovat o hydrotěžbě.
Akce, která následovala, byla kopací. Na čelbu jsme nasadily silný kusy a tak se nám podařilo prokopat do asi tři metry dlouhé chodbičky. Chodbička ústí do malého dómu o rozměrech přibližně 4x3x2m (dxšxv). Vstupní chodbička i dómek vypadají nestabilně, stěny a strop jsou značně  rozrušeny.

Tumperek_10Dno dómku je poseto většími bloky. Jsou zde také dvě místa, kde propad pokračuje. Jedno je hned pod vstupní chodbičkou. Vypadá jako aktivní odtok vody. Stěny Řez Tumperkem říjen 2013

 kolem tohoto místa jsou škrapovité. Na druhé straně dómku je další potenciální pokračování. Toto místo je ve formě zřícené chodbičky. Zde jsme se snažili proniknout dál, ale po pár odebraných kamenech začala ujíždět boční stěna dómku. Náhle se v hlavách rozsvítily červené kontrolky a šly jsme odtud. Stejně nám to však nedalo a do dómku jsme se vrátili. Něco jsme zde nafotily, ať se taky pokochají kluci, co dřou nahoře… Nově objevené prostory prodloužili délku Tumperku na bezmála 24 m (měřeno lanem). Hloubku pak odhadujeme na 18m. Nakreslili jsme taky paměťový náčrt Tumperku. Je umístěn pod článkem. V mapce jsou označeny pozice (číslice ve čtverci), ze kterých se fotilo. Tyto číslice korespondují s číslovánm fotografií v článku.

V této fázi výzkumu je třeba, aby dolů sestoupila „rada starších" a zhodnotila možnosti zabezpečení prostor a dalšího postupu. Snad se to podaří v průběhu nadcházejícího víkendu.

Bob, ZO 6-04 RUDICE 

autor: Bob