Pracovní týden na BS a Křížovy jeskyně

Úterním večerním "Speleosedánkem v centru Brna" jsme dovršili jednu z mnoha etap našeho nekončícího bádání.Přehoupla se noc, uběhl pracovní den a já jsem vpodvečer už zase seděl pod Hříbkem.

Užívali jsme si s Pěťou Koukalem úžasného klidu, který ve všední dny večer v Josefovském údolí panuje.Tohoto mi však nebylo dlouho dopřáno, jelikož po chvíli dorazil Vlastík Káňa, který dovezl kromě Vojty i entomoložku Gábinu.Tato pracuje na bakalářské práci na téma vlivů jeskyních na broučky a já jejím příjezdem vyfasoval první úkol tohoto dne.Gabča má po celém hlavním tahu jeskyně rozmístěné pastičky a potřebovala vybrat úlovky ze zadních částí k dalšímů zpracování.Oblékli jsme se do overalů a vydali se vstříc temným hlubinám.Bloumali jsme jeskyní, vybírali pastičky a klábosili.Jelikož poslední pastičky byly až za Rotundou, odvedl jsem Gabču exkurzně až k Srbskému sifonu, ať pozná aspoň kousek jeskyně. Poté už jsme se vydali ven.Chvíli jsem sice zalaškoval u UPBK , ale byl jsem brzy odhalen, že se vracíme zpět do zadních partií.Hold voda je potvora a teče směrem ven :-).Tak jsme se otočili a bez dalších legrácek došli až ven.

 

Mezitím na základnu dorazili Zuzka se Štěpánem a Kvak dopravil od Předsedy světla.Chvíli jsme se ohřáli a vyrazili zpět do jeskyně plnit hlavní naplánovaný úkol.Tím bylo vytvoření několika fotek pro nový web skupiny, který je právě ve vývoji.Tento úkol se podařilo splnit velice dobře.Vzniklo několik velice hezkých fotek Polosifonem v Prolomené skále počínaje a Jižní odbočkou konče.Vlasta je holt profík.Po nejnutnějším odbahnění se jsem v časných ranních hodinách zalehl ke spánku spravedlivých.Ráno mě bohužel čekala cesta za obživou.

Další cesta do krasu byla až v páteční odpoledne.Byl to již první den začínajícího pracovního týdne.Bohužel se nás díky různým okolnostem sešlo zatím dost málo.Pracovní akce tohoto večera byla tudíž hodně komorní.

Vydali jsme se dva blátokopové, já a Jirka Svozil do Staré štoly.Chvíli jsme si hráli s uvolňenými vápencovými bloky a poté přetáhli hadice zpět na čelbu.Začal jsem plavit dále v předpokládaném směru.Bohužel po chvíli přišlo zklamání.Nadějné stropní korýtko zmizelo a chodba se začala uzavírat.Jirka se rozhlédl a chopil se proudnice.Namířil ji do toho pro mě nejméně pravděpodobného směru.Tím jsem se utvrdil v názoru, že se mám ještě hodně co učit.Po uvolnění asi dvou metrů nové chodby jsme akci museli předčasně ukončit.Holt i technika má svou hlavu a nefuknční ovládání plavícího čerpadla je problém.

Sobotní den měl být věnován pracem na našich lokalitách.Vyrazili jsme proto s Dr. Skálou zrána směr Hostěnické propadání. Na Mecháči jsme se sešli s Petrem Kosem, dorazil i Lukyn, který projevil zájem o plánovanou výuku mapování.Po chvíli diskuzí jsme se přesunuli na Řičánkovu skálu.Posoudili jsme situaci a s jelikož doposud nikdo další nedorazil, rozloučili jsme se.Akce sice později, ale proběhly www.jeskynar.cz/speleoklub-brno/clanek/opet-na-ricance , www.jeskynar.cz/speleoklub-brno/clanek/mapovani-netopyrky-1 .

My jsme se přesunuli zpět na BS, kde jsme přibrali Danču a Raďase a přejeli do Rudic, kde probíhaly tradiční Slavnosti železa.Zpáteční cestu jsme absolvovali procházkou přes Habrůvku.Po příchodu na Býčinu už byly v plném proudu oslavy 70-tých narozenin Mgr. Wolfa.Díky tomuto tento den neproběhla žádná pracovní akce.Večer jsme si pouze zpestřili hledáním ztracených klíčů ve Skalním zámku.

Nedělní akce už byla plně v duchu hlavního projektu.Akce probíhala na třech nezávislých frontách.Kolbi s Raďasem pomocí proudnice zvyšovali průlez sifonem z Horního jezera do Křížového dómu.Toto se jim povedlo neobyčejně skvěle.Pří návratu z akce, kam jsme se prodírali rozhrnujíc si před sebou písečné duny, jsem chvílemi měl pocit, že se nacházím v hlavní chodbě býčiny.Druhá skupina, sestávajíc z Bídy a Kvaka se věnovala vytváření historicky prvních fotek z Dómu Ticha.  bidab.rajce.idnes.cz/Jeskyne_Barova_dom_Ticha/ .S tímto jsem jim chvíli pomohl a přidal se k předsedovi.Věnovali jsme se zprůchodnění kanálku spojujícího tento dóm s Větrným tunelem ve Svozilce.Podařilo se nám pomocí elektrického kladiva vytěžit asi kubík rozrachtaných kalcitů a začali se věnovat rozšíření vstupu.Akci jsme však museli předčasně ukončit z důvodů již zvyšujícího se průtoku Jedovnického potoka.

Pondělní akce byla opět věnována projektu Barovka.Pokračovalo se v plavení průchodu do Křižáku, já s Jirkem jsme dokončili rozdělanou práci z Neděle.Zbytek noci byl tradičně věnován jeskyňaření na základně. 

Úterní den byl věnován zábavě.Na louce před jeskyní jsme pro dětské osazenstvo natáhli lanovku, kdy se při instalaci pobavila i většina dospělých :-), udělal jsem si i povrchovou procházku po hřebenech Býčiny a Krkavčiny, navštívil jsem i nedaleký Bobří závrt.V podvečer jsme zaběhli i na jedno od čepu na Švýcarnu.Tam přišlo rozhodnutí.Je úterý,den Speleosedánku.Narvali jsme se Dr. Skálovi do auta a přejeli do Ostrova u Macochy za účelem návštěvy občerstvovny U Němců.Tam jsme sice způsobili malé pozdvižení, ale nakonec se všichni smířili s tím, že jsme si objednali pět kofol.Chvíli jsme poklábosili s tam se nacházejícími jeskyňáři a vrátili se zpět do střední části krasu.

Nasoukali jsme se do neoprenů a začala další z akcí mezi sifony jeskyní Barové a Májových.Pokračovali jsme v zpřístupňování dómu Ticha  pohodlnější cestou a souběžně probíhaly další fotodokumentační práce.Na tomto se podílely dvě nezávislé skupiny, kdy dokončoval svoji kolekci Dr. Skála a současně fotil i Jaroslav Šanda – Krtek (ZO 6-28 ).Tento vyrobil i tři krásné anaglyphy. bidab.rajce.idnes.cz/6.7.2011_Jeskyne_Barova_dom_Ticha/    https://picasaweb.google.com/jaroslavsanda/ByciSkalaDomTicha .

Středa,poslední den volna byl věnován pracovní exkurzi na severu.Ráno jsem odjel s Dejvem ke Sloupsko-šošůvským jeskyním, kde jsme měli domluvený sraz s Matym, Aldem a Kučou.Po vyzvednutí klíčů od jeskyně Kůlna jsme přejeli ke vchodu do ní.Cílem této akce měla být návštěva Křížových jeskyní.V těchto bylo potřeba změřit délky všech žebříků, hloubky propastí a spočítat veškerý potřebný materiál k jejímu bezpečnému přestrojení, které je plánováno na nejbližší dobu.Při té příležitosti jsme si celou tuto úžasnou lokalitu zexkurzovali.

Tato lokalita, která je v současné době ve správě ZO-6-08 Dagmar, tvoří spodní patra jeskyně Kůlna a nejhlubší místa sahají až 75 metrů pod povrch.Byly objeveny v roce 1884 Dr. Martinem Křížem při archeologických vykopávkách.Po prozkoumání vstupních částí byla vstupní šachta zasypána.V roce 1902 profesor Karel Absolon provedl novou otvírku, kdy se mu podařilo objevit další volné prostory, včetně druhé propasti a Bílé síně. Poté byla šachta opět zasypána.Poslední, tentokrát už definitivní otvírka spojená se zabezpečením vstupu byla provedena v roce 1950.V roce 1965 byla jeskyňáři Brněnského speleoklubu objevena cca 40 metrů hluboká třetí propast, která se nachází pod Bílou síní.Od této chvíle, až do roku 1973 v jeskybi probíhal systematický průzkum pod garancí Krasového oddělení Moravského muzea (KOMM).Zatím poslední významný objev na této lokalitě se podařil J. Kyselákovi a R. Blažkovi (oba ZO 6-04 Rudice), kdy se jim podařilo nad třetí propastí objevit cca 50 metrů volných chodeb s nádherně vyzdobeným dómkem.Jako poslední  na průzkumu této lokality pracoval Franci Musil junior.

Akce byla velice přínosná, zážitky hodně dlouho nezapomenutelné.Pracovně jsme si ji nazvali "Matoušova modrá pomsta ".Maty, který na rozdíl od zbytku osazenstva v těchto prostorách už byl, a návštěvu nám pěkně zpříjemnil.Určitě v našich mozkových buňkách zůstane zapsáno, jak jsme silou rvali modré lano neznámého původu a tloušťky do slaňovátek,jak blokanty odmítaly plnit svou funkci :-).Po krásných devíti hodinách strávených v podzemí jsme se rozjeli do svých domovů připravovat na další krasovíkend.  

 

autor: lblazek