Další pracovní víkend na BS a Kalovy propasti

Sotva skončil poslední den státních svátků a tím i pracovní týden BS, už opět nastal očekávaný pátek.Už od rána jsem se snažil udělat vše pro to, aby už konečně nastal ten kýžený okamžik odjezdu do krasu.Danča s Raďasem odjeli už v poobědovém čase, já jsem se za nimi do Josefovského údolí dostal v podvečerních hodinách.

Páteční akce byla již tradičně věnována staré štole.Nastrojili jsme se do overalů, které ještě nestihly plně uschnout a vyrazili.Díky nezvykle velkému množství lidí se nám podařilo udělat velký kus práce.

Při cestě na pracoviště jsem si udělal malou odbočku do Kaňonů uzávřít hrázku kvůli pravidelnému proplachu.Poté, co jsem se s mírným zpožděním dokodrcal do Velké síně, byly už práce v plném proudu.Jirka s Petrou Meduňkou už byli nasoukáni nad komínkem a Kango dělalo vesele drrrrrrrrrrr.Do této práce se tak zabrali, že po skončení akce byly rozbity oba velké vápencové bloky a nástup do horizontální chodbičky podstatně rozšířen.Náš zbytek zůčastněných se mezitím věnoval velkému úklidu.Kvak udělal údržbu elektroinstalace, my jsme ze štoly vytahali všecny volné, z čelby poshazované balvany.Na závěr akce jsem se chopil proudnice a ve štole udělal čisto.

Sobotní den byl věnován akci s mnoha překvapeními na Řičánkově skále.Po skončení této pracovky jsme se opět vrátili do údolí duchů.Sotva jsem se stačil troch aklimatizovat a dát si jedno pivko, už se sjížděli první exkurzanti.Těmito tentokrát byli členové ZO 6-08 Dagmar se svými pomocníky.Tito jim pomohli při postupech před velkými objevy, a za svoji práci si nějakou exkurzi zasloužili.

Plánovaná cesta k Sbskému sifonu se kvůli probíhajícím pracem na přehradě nedala uskutečnit, tak jsem zvolil náhradní program.Tradiční trasu do májovek jsem tentokrát zpestřil o návštěvu Svozilky, a věřím, že exkurzanti byli spokojeni.Při této akci jsem spojil příjemné s užitečným a nasoukal se až ke konci Větrného tunelu ke kontrole situace, když jsou tyto partie zaplavovány.

Večerní akce byla už podle tradičního scénáře.Tak jak jsou pátky věnovány Staré štole, soboty věnujem Barovce.Jelikož bylo tento víkend hodně lidí, kteří byli ochotni se věnovat práci na lokalitě, naordinoval jsem si volnější režim.Do jeskyně jsem vyrazil až po půlnoci a víceméně exkurzně.Jednak mě zajímal výsledek předešlé útero-středeční akce, kde jsem nebyl do konce a navíc jsem vzal na exkurzi naše souputníky Kubu se synátorem, kteří opět pobývali v MK ,do dómu Ticha.Nakonec se podařilo i trošku přispět  prací, když jsme Kolbimu pomohli přemístit na dně Druhé propásti hrázku z pytlů písku blíže odtokovému sifonu do První propasti.

Neděle byla dnem, který jsme věnovali poznání dalších, nám neznámým částem krasu.Odjeli jsme s Petrou a Štěpánem úderem poledne do Vilémovic.Tam jsme po tradičním přivítání se s Papouškem a Koníčkem na návsi vyčkali nvratu Aldy a Dejva.Tito trávili příjemné dopoledne opékáním špekáčků na Harbešské plošině, jelikož skupině ZO 6-06 Vilémovická nevyšla plánovaná akce v propadání.Holt i předseda skupiny  může občas klíče zapomenout.

Po převlečení se do nedělních kostelních oblečků jsme seskákali do Suchého žlebu.Cílem této čistě exkurzní výpravy byla návštěva jeskyně Kalovy propasti.Tato se nachází v soutěsce Horní Úzká a je ve správě ZO 6-14 Suýchý žleb.Jeskyně byla objevena roku 1911 při stavbě silnice.Je tvořena dvěma d´my s překrásnou výzdobou, přičemž druhý znich je zakončen propástkou.Jeskyni jsme zexkurzovali, Štěpán odborně odhadl délku polygonu v býčiskalských měrných jednotkách – 2 hadice, avydali jsme se zpět na povrch.

Celý víkend jsme zakončili výbornou picou v Adamově a přesunuli se do Brna na pravidelný speleosedánek.Tento byl v nočních hodinách, jak už se stává zvykem, rozehnán Městskou policií.Naznali jsme, že nemá smysl se  přít s osádkou dvou aut těžkooděnců a pokojně se rozešli k odpočínku před dalšími plánovanými speleoakcemi. 

 

 

autor: lblazek