Pracovně exkurzní víkend 1. – 2.5. 2010

Náročný výživný víkend jsme zahájili v sobotu pracovní akcí na Říčánkově skále. Od desáté hodiny jsme se tam začali pilně scházet v nezvykle hojném počtu. Nejdříve jsem dorazil já, s přítelkyní Danielou. Po chvíli čekání a obav, že z akce sešlo, se začali sjíždět další účastníci. Dorazil Skirit s Lukášem. Při shánění suchého dřevana ohýnek jsem narazil na přicházejícího Novajdu s kamarádkou Mírou a Piffa ve společnosti dvou hafanů. Chvíli po nich se dostavil i Dědek a následně i Bída a Kuča s Michalem. Pokračovali jsme v odtěžování zeminy okolo vyborcené šachty. Podařilo se nám sestoupit o pěkný kousek, behužel se v závěru levá část výkopu začala hroutit, až se docela zhroutila. Havárii jsem byli nuceni zajistit vložením starých kovových vrat. I přes tuto malou patálii se nám podařilo v naší činnosti o kousek postoupit a výkop je již doufejme dostatečně stabilní pro další práci. Po ukončení pracovka cca v 17 hodin jsme se přesunuli na základnu v Březině, kde jsme se pilně věnovali opožděné oslavě pálení čarodějnic. V průběhu večera nás navštívil Jožka Krojer ze ZO 6-26, který s námi vydržel až do následujícího dne a přátelé ze ZO 6-01 Býčí skála. V neděli jsmese po časném ranním probuzení cca v 11:30 přesunuli v sestavě já, Daniela, Kuča a Michal doTišnova, kde probíhala pravidelná mineralogická burza. Té se zúčastnila pouze Daniela, my ostatní jsme se raději vypravili k vrcholu Květnice, za účelem návštěvy Královy jeskyně, kterážto je pravidelně při jarních burzách exkurzně otevřena. Tam nás naši přátelé ze ZO 6-07 v jejichž působnosti se jeskyně nachází, provedli spodními patry této lokality. Exkurze to byla velice výživná a zajímavá. Po výlezu z díry po cca dvou hodinách jsme poobědvali v místní hospůdce. Následně jsme se přesunuli na základnu k pobalení zbývajících věcí a spokojeni se rozjeli do svých domovů. Víkend byl velmi plodný a záživný, závěrem zbývá jen doufat, že na příští pracovní akci se sejdeme v minimálně stejném počtu.

autor: admin1