Noční akce na Býčí skále

Ve středu 9.5.2012 proběhly ve večerních hodinách na Býčí skále koordinované mapovací a rekognoskační práce ve spojovacích chodbách Svozilovy jeskyně. Kromě členů ZO 6-01, se na mapování podíleli dva členové ZO 6-12 (Hadař, Kosák). Zmapovány byly partie chodeb ležících mezi Svozilkou a Předsíní. Jelikož zaměřený polygon již existuje, jsou dokumentovány pouze obvodové partie chodeb, a to půdorysně i v bočních průmětech, včetně příčných řezů v měřítku 1:100. Společně s J. Svozilem byla konzultována na lokalitě situace původních i stávajících zbytkových sedimentárních výplní, které by mohly být šetřeny v širších vztazích k vývoji této části systému Býčí skály.

autor: lblazek