Podzimní práce v jeskyních Býčí skála a Barová

Uplynulých čtrnáct dní v Josefovském údolí se neslo ve znamení prací na již rozjetých lokalitách i znovuotvírky pracovišť dalších.První bádací akce předminulého týdne proběhla vyjímečně až v pátek.V úterý jsme se sice na základně sešli, ale hlavním předmětem našeho zájmu bylo dořešení problémů s čerpadlem, které zásobuje základnu vodou.Další práce v jeskyni jsme odložili na víkend, jelikož následující sobotu mělo v Rudickém propadání proběhnout cvičení SZS.Díky tomu byl posunut i plánovaný začátek vypouštění Jedovnických rybníků a nedaly se zrealizovat naplánované práce

V pátek jsme se sešli ve velmi komorní sestavě já, Předseda s Boženkou a Peťa Koukal.V Českém krasu toho víkendu probíhalo setkání jeskyňářů a většina stálého osazenstva se ho zůčastnila.Vzorně tam reprezentovali i nás, kteří jsme dali přednost bádání v tom krasu našem, Moqavském.V souběžně probíhající soutěži podzemních fotografů se Dr. Skála navíc umístil na prvním místě v kategorii krasová fotografie a na místě druhém v hlasování účastníků setkání se svými fotografiemi z jeskyní Býčí skála a Barová.Ani my jsme nezaháleli.Vyrazili jsme do štoly podělat něco práce.V zaběhlém rytmu jsme nejprve spláchli něco drobáku z přístupové chodbičky a vydali se do Horního dómku.Vyčistili jsme přístup nahoru k čelbě, čímž jsme pracoviště připravili na sobotní akci, která měla spočívat v přesunutí labilního kubíkového kalcitu, který nám dělal starosti, do míst stabilnějších a tím i bezpečnějších.

Dalších přípravných jsem se ujal v sobotních odpoledních hodinách s Dejvem (6-06), kdy jsme navrtali několik otvorů pro umístění potřebných hejblátek a mechanismů.Večerní akce, tentokrát s Předsedou už byla věnována už vlastnímu přesunu.Nainstalovali jsme potřebné inštrumenty a po chvílí vzdoru se drobek spolu s několika desítkami tun menších bratříčků sunul za doprovodných zvukových efektů, připomínajících rozjetý vlak směrem dolů.Nakonec bude mít Vlasta Káňa pravdu a gravitace, kterou mě neustále straší existuje :-).Po návratu na základnu nás tam očekával Jirka Kukla, takže jsem po chvíli odpočínku vyrazil na pracoviště tento den potřetí, tentokrát s ním.Věnovali jsme se nekonečné práci a shazovali a shazovali.

Neděle už byla kýženým dnem začátku vypouštění.Na pracoviště jsem se vydal v odpoledních hodinách opět s Dejvem, který se přes Býčinu vracel z akce ve Vilémovickém propadání.Opět jsme pomocí patronek rozbili něco velkých balvanů a většinu času jsme využili vysokého průtoku Jedovnického potoka k vyplavení drobného štěrku a jílů jak z čelby, tak z přístupové chodby. Pakužjsme jen nechalivodu pracovatza nás a rozjeli se do svých domovů.

Pondělí bylo začátkem nového týdne a pro nás i začátkem prací na staronovém pracovišti.Tímto se stalJezerní dém za Pátou propastí jeskyně Barové.Tyto části vývěrové delty Jedovnického potoka jsou již delší dobu předmětem našeho zájmu a dá se předpokládat, že zrovna tebto fragment říční chodby může mít souvislost s prostory za sifony, které se nám podařilo zpřístupnit v letošních jarních měsících.Práce tam započal Štěpán se Zuzkou a to přetažením hadic od čerpadla umístěného v přítokovém sifonu Dómu Ticha do těchto prostor a jejich napouštění. Po napuštění několika kubíků vody tato zmizela do neznámých míst severním směrem, což nás utvrdilo v našich předpokladech.

Další z akcí proběhla ve středu.Podařilo se nám utvořit dvě skupiny, takže se mohlo pracovat na dvou pracovištích současně.Ve Staré štole jsme pokračovali v rozebírání materiálu, kterého jsme si v sobotu poslali dolů obrovské množství.Druhá skupina zahájila práce v Hlinitých síních.V koncových partiích těchto je místo, kde v minulosti mizela voda s patřičnými efekty.Jelikož se jedná o bílá místa mezi Dómem Ticha a jeskyněmi Májovými, tudíž v oblasti našeho zájmu, rozhodli jsme se tyto místa prozkoumat.Práce jsme započali snižováním dna v místech chodby Pod plachtou a rozplavováním suťových svahů.

V pátek už jsme se sjeli v tradiční sestavě.Navíc nás doplnili Kuča ( 6-26 Babická ) a Bohouš (6-21 Myotis ).Mohli jsme proto pracovat na všech třech pracovištích současně.Štěpán se věnoval rozšiřování vertikální úžiny z Páté propasti do Jezerního dómu.Většina osazenstva se vydala do Hlinitých a já s Raďasem a Dančou jsme si udělali rodinný piknik ve Staré štole.Poté, co jsme se chvíli bavili rozebíráním puclí, odešli jsme za ostatními do Hlinitých síní.Práce na čelbě se tam statečně držel Kuča, který si tak po delší době připoměl krásy práce s proudnicí.Chvíli jsme se pokochali pohledem, jak mu mizí kubíky sedimentů pod rukama a všichni společně se odebrali k odpočínku před náročnou sobotou.

Tato byla už v odpoledních hodinách poznamenána pohybem mnoha lidí a několika nezávislých akcí.Záchranáři Červeného kříže nám udělali školení první pomoci ve ztížených podmínkách přímo v jeskyni, připraviliá pro nás soupis lékárničky a za to byli exkurzně provedeni do Májových jeskyní.Exkurze se vzorně ujala Zuzka.Já jsem měl na starosti skupinky dvě.Jednak se mi ozvala skupinka lidí, kteří už v minulosti v jeskyni byli a nabídli výpomoc za exkurzi další.Rybáři přerušili na víkend vypouštění rybníků kvůli výlovu jednoho z nich, takže jsme v pohodě došli až k ÚPBK.Při návratu zůstali s Raďasem ve Velké síni, kde pod jeho vedením vynášeli kameny ven z přístupové chodičky na břeh potoka.Já jsem se vrátil na základnu, kde jsem se chopil exkurze další.Z Brna mi přijela kamarádka Katka se svými známými, tak jsem si to s nimi dal k ÚPBK ještě jednou.Při návratu jsme se spojili s pracanty, chvíli ještě potěžili a společně se vydali na dno ŠEnkova sifonu.Tam jsme si s Raďasem skupinky prohodili.On s exkurzanty ven, já s pracanty do Buzgaňgu.Prošli jsme si moje oblíbené kolečko přes Hlinité, Sedmou propastí do Májovek a Kaňony  ven.Venku jsem se s nimi rozloučil, převlékl se do suchého a vydal se do jeskyně ještě jednou.Navštívil jsem v Hlinitých Kolbiho, který pokračoval se snižováním dna u chodby Pod plachtou a pak jsme s Dančou chvíli pokračovali ve Staré štole s rozebíráním.Štěpán s Bohoušem pokračovali v rozšiřování přístupového komínku do Jezerního dómu v Barovce.Takže se nám opět podařilo tento den obsadit všechny tři pracoviště.

Nedělní odpoledne nás příjemně překvapilo zvýšeným průtokem kalné vody, což znamenalo, že se započalo s další vlnou  vypouštění dříve, než bylo plánováno.Využili jsme toho k dalším pracovním akcím.Do Hlinitých síní se nejprve vydali David Smutek s Danou Strnadovou, kteří byli po asi dvou hodinách nahrazeni Kolbim. Já jsem chytl pod křídlo Aldy Havla a vyrazili jsme do Staré štoly.Tam jsme několik hodin strávili vyplavováním mezizakládky v přístupové chodbičce, kdy nám proud vody v potoce odnášel i poměrně velký štěrk.Chvíli po nás dorazil Dejv s Toničkou, kteří vylezli do Horního dómku a pomocí pyropatronek rozrušovali další velké bloky.V pokročilém večeru jsme se rozjeli do svých domovů k odpočínku před dalšími akcemi, které nás vedou k poznávání podzemních krás.

autor: dr.skála