Výroční členská schůze na základně v Březině

VS na Březině 2012Zase nám uplynul rok a naše stanovy ČSS nás opět donutily uspořádat výroční členskou schůzi, která nás ve skupině sbližuje podstatně víc, než kterékoliv jiné akce v průběhu roku. I když účast členů nebyla kompletní, byla dostačující k tomu, abychom byli schopni hlasovat o naší budoucnosti a činnostech, které jsme si naplánovali pro rok 2012. Hlasovalo se o akcích zajímavých, ale i o těch méně zábavných. Do čekatelské lhůty byl přijat nový člen a tři další naši ZO naopak opustili. Výborem i členskou základnou byl na schůzi podán na výzvu posledního oběžníku (č. 109/2011) návrh k nominaci dvou zasloužilých členů v dlouholeté práci ve speleologii a získání jejich čestného členství v ČSS, která bude předložena na příští valné hromadě. Zároveň byl určen jeden člen ZO a jeho zástupce, kteří se jako delegáti (jeden s hlasovacím právem) zúčastní 13. října 2012 v Žacléři osobně valné hromady ČSS. Prodiskutována byla také forma prezentace, která by mohla proběhnout na 16. mezinárodním speleologickém kongresu v roce 2013 v Brně. Rozhodli jsme se využít nabídky organizátorů a prezentovat činnost ZO ve formě posteru.

 

Tímto také děkuji všem členům za dobrou spolupráci a údržbu chodu ZO 6-12 v uplynulém roce a těším se na nové akce v roce novém. Posílám také sborový pozdrav M. Peltánovi a za všechny členy ZO mu přeji jeho rychlé uzdravení s brzkým návratem k aktivní speleologii.

 

autor: PetrK