Návrat do Jedelského propadání? (11.–13.3.2016)

propadání V Jedlích, 2. ponor Jedelského potokaPáteční přípravu na Rumbál jsme po dřívějších zkušenostech nijak nepodcenili a z naší základny se přes Velkou dohodu a Němcovi postupně probojovali až na základnu Tartarosu (tedy jen ti nejvytrvalejší). Správně naladěni jsme se potom v sobotu mohli pustit do bádání. Teď už těžko přesně říct, proč jsme se tak rozhodli, ale nezamířili jsme jako poslední dobou obvykle do Dagmary, ale zatoužili si zpestřit program pracovní akcí v Jedelském propadání.

Je tu jaro, Jedelský potok teče vydatně, míjí 1. ponor a celý tok mizí v ponoru číslo 2. Tam je sice zvednutá hladina (jezírko), přesto ponor stíhá pobrat celý potok. Balvan, který už dlouho trčel z hlinitého svahu nad ponorem, se přes zimu ze svahu odloupl a padl do ponoru, odtokové cesty ale neucpal. Ve vstupu do jeskyně č. 567A V Jedlích nás zarazil mrtvolný puch. Nejednalo se naštěstí o zapomenutého jeskyňáře, ale uhynulou lišku, která nám zdechla hned vedle vstupu. Tak si říkám, že si to tady dnes při vynášení kýblů někdo užije – o pár chvil později se divím, proč to vyšlo zrovna na mě :-/

Jedelský potok směřuje k 2. ponoru

Cíl dnešní akce: zahájit rekonstrukci průlezu do Meandrového dómu a navazujících částí jeskyně (Honzova chodba, Labyrint). Průlez je od loňského jara opět zasypaný, povolila shnilá výdřeva. Nejsme první generace jeskyňářů, která s nestabilním svahem nad uzoučkým průlezem bojuje a průlez obnovuje. Ale jsme první, kdo by mohl tento problém vyřešit jednou provždy, nápad na realizaci zraje už dlouho. Průlez chceme obnovit, protože někteří naši členové v Meandrovém dómu ještě nebyli a jsou na něj zvědaví. A my, co jsme tam už byli, jsme zase zvědaví, jak se poměry v jeskyni za dobu naší nepřítomnosti změnily. Voda byla schopná změnit svůj tok jeskyní i několikrát do roka, takže kdoví co se tam za dobu naší nepřítomnosti všechno odehrálo. Toť zhruba teorie, v praxi to znamená jako obvykle vytahat určité množství kýblů. Hlína je naštěstí kyprá, takže se kýble plní skoro samy a řetěz lidí tahajících kýble až na povrch tak nezahálí. Dnešní postup je uspokojivý, ještě jedna taková akce a mohl by být průlez obnoven. A pak samozřejmě ještě to trvalé zabezpečení proti zasypání.

tato vrstva se postupně trhá a zasypává průlez do Meandrového dómu

Na základně jsme se pokusili trochu zkulturnit, ať nejdeme na ples, i když jeskyňářský, jako čuňata. Přijíždějí další rumbálníci a navečer se do Ostrova přesunujeme v počtu 16 osob! Nevím, kolik lidí budeme muset ještě na Rumbál příště přitáhnout, aby nám Tarťáci začali dávat nějakou hromadnou slevu 😉 A pak byl Rumbál a bylo veselo a doteď dáváme dohromady, cože se to všechno tu noc vlastně odehrálo. Už se těšíme na další akci v krasu, nečekají nás žádné společenské události a budeme se zase moct plně soustředit na bádání.

autor: admin1