Na severu bádání, na jihu zábava (8.–10.4.2011)

Prohlubování dna pod lanovkouMimo naše klasické poslední víkendy v měsíci se nám podařilo sejít se i tento víkend. Sice v malém počtu, na bádání to ale stačilo. Do krasu přijíždíme s Vláďou v pátek navečer autobusem. Naše večerní vycházka k Němcům vedla přes propadání V Jedlích a propadání U Domínky. V Jedlích teče voda, potok odtéká 1. ponorem, U Domínky nic neteče, v řečišti před ponorem jsou pouze kaluže. Noční návrat na základnu nám zpestřil pořádný vítr.

Sobotní program je rozdělen na pracovní dopoledne u nás a exkurzní odpoledne na jihu krasu. Neztrácíme čas a hned ráno se noříme do Dagmary. Naším cílem je prohloubit dno pod lanovkou na pracovišti pod Kaplí. Zdánlivě jednoduchý úkol se ale brzy komplikuje. Pod tenkou vrstvou jílovitých i říčních sedimentů se objevují rozlámané zbytky sintrové desky, místy i přes 15 cm silné. Na jednom takovém kousku desky obnažujeme torzo mohutného stalagmitu. Kopeme, kopeme a ztrácíme pojem o čase.

V momentě, kdy naše pracovní tempo začíná klesat, přilézá za námi Bramborák a hlásí, že poledne je pryč. Teď už ve třech pokračujeme v prohlubování drážky. Do práce jsme se tak zabrali, že si dál vědomě ukrajujeme odpolední čas na exkurze. Teprve až jsme prací plně nabaženi, vracíme se na povrch, dáme si rychlý oběd a vyrážíme směr jih. Cestou se nejdříve zastavíme na základně Myotisu, pak na Býčině, kde nabíráme Hadaře a končíme na základně Speleoklubu. Tam v 17:00 zahajujeme oslavu Hadařových narozenin (ty měl už před hodně dávnem, ale důvod pro posezení s přáteli se vždycky najde).

Osazenstvo se schází pomalu, a tak než se rozjede zábava, stihneme i tu exkurzi. Navštívenou lokalitou byla jeskyně Malý lesík, jejíž vchod se nachází přibližně 18 cm od základny. Jeskyně nás příjemně překvapila. Hned za vchodem se nabízí pohled na Propástku – celoživotní dílo místních jeskyňářů s unikátním sedimentárním profilem. Chodby kolem Starého dómu jsou zase ukázkovým příkladem jeskyně vzniklé na puklinách. Díky tomu je tu spousta úzkých prolízaček s výstižnými názvy jako Lisovna nebo Striptýzka. A nakonec je nutné zmínit i výzdobu – sněhobílá brčka, jezírko plné jeskynních perel a hromada záclonek pěkně zubatých, paráda. Již za tmy vylézáme ven, kde už se slézají jeskyňáři z okolí a jdeme jim pomoct s vyprazdňováním soudku. Nakonec se tu sešli kamarádi z 6 zetóček (Speleoklub, Býčina, Dagmar, SHKB, Babická, Vilémovická), takže bylo o čem debatovat až do rána. V neděli se sešlost postupně rozprchla po okolí, někteří odjeli do Brna, jiní si udělali procházku po krasu. Akce to byla výborná, děkujeme za pozvání!

autor: lblazek