Na Řičánce opět v plném nasazení

Na Řičánce 5.5.2012V sobotu 5. 5. 2012 se zase po delší odmlce sonda Řičánkovy skály otřásla duněním strojů a třeskem ručního náčiní. To se příznivci této lokality pustili opět do boje s neživou přírodou. Dno sondy kolem výželezy bylo zase poněkud sníženo, přičemž byly do stěn "rokle" vylomeny skalní kapsy a vsazen další rám výdřevy. Bylo tak možné demontovat další dvě části poškozené výželezy. Profil ńové průzkumné šachty byl po vzájemné domluvě operačně zmenšen o cca 1 m, což povede zaručeně k rychlejšímu zakládání vytěženého materiálu kolem nové šachty, a tím i k rychlejší fixaci larsenové výželezy, kterou hodláme k dalšímu průzkumu ventaroly využít.

Akce se zúčastnili: P. Kos, P. Nováček, J. Němeček, L. Dvořáček, A. Havel ze ZO Myotis, Pavel Michna alias Zuzanáč a Standa s Markétou ze ZO Speleohistorický klub Brno

 

autor: lblazek