Lednové bádání, aneb Amatérce o krok blíž

Oslavy Nového roku nám zdárně proběhly. Uběhl i první týden, kdy jsme volné chvíle věnovali poznávání podzemních i nadzemních krás naší 92 kilometrů čtverečních rozlehlé vápencové čočky.

Týden další, v pořadí letošní druhý, se nesl v podobném duchu. Pondělní večer byl věnován poznání Býčiskalského systému a fotodokumentaci. Dr Skála s ruskou geoložkou Olgou se věnovali fotodokumentaci zemních pyramidek v Ďáblově dómu. Raďas se věnoval její dceři Lyubě a exkuzně ji provedl dalšími částmi jeskyní Májových a Býčí, místy které jsme nestihli při exkurzi silvestrovské.Snad na nás budou děvčata vzpomínat v dobrém :-). Já jsem využil přítomnosti Franciho a taktéž jsem si ho exkurzně provedl, tentokát místy mého zájmu, za účelem zjištění názoru nezávislého pozoovatele. Navštívili jsme Vysoký komín, chodby za Kótou 314, kde se nachází nám zatím neznámá zdrojnice kulmského materiálu a nakonec i vlastní Ďáblův dóm, kde se už fotodokumentační akce chýlila ke konci. Předseda v tomto čase využil přítomnosti lidí v jeskyni a věnoval se tlakování jedné z chodeb v Kaňonech, kde byla předešlý víkend zazděna hadice. Tato akce se setkala s úspěchem a podařilo se objevit další z mnoha chodeb, která se vrací do velice nadějného místa ve stropu Kaňonů, kde se i za velice suchých stavů pojevuje velice vydatný skap.

Čtvrteční odpoledne pro mě bylo dnem vyjímečně předčasného odjezdu do krasu. Ve večerních hodinách jsme se s Kolbim odebrali do Odporného komínu. Tam jsme se věnovali technickým pracem, kdy bylo nutno posunout další dávku materiálu z čelby do bezpečnějších míst, kde je zával možno relativně bezpečně rozebírat. V závěru akce jsme tato místa krátce propláchli tlakovou vodou. Svoji dávku mozkového výplachu dostala i Šnekova hlava. Po několika hodinách práce jsme se odebrali do útulna základny, kdy jsme ještě po cestě vyzvedli v Kaňonech Předsedy, který pokračoval v pracech v nově objevené chodbě v Kaňonech.

Páteční den jsem věnoval pracem administrativním, kdy jsem využil absolutního klidu na základně a trošku pokročil v psaní rozpracovaných materiálů. V odpoledních hodinách jsem si udělal povrchovou procházku do Adamova za účelem nákupu zásob na víkend a vyzvednutí zbytku rodiny, Danči s Raďasem. V podvečerních hodinách jsme se do Brežněváku vydali s Dejvem, Toničkou, Zuzkou a Šárkou. Pokračovali jsme v pracech, které by měly vést k propojení těchto prostor s HMŠ. Nejprve jsme poshazovali kameny, které se podařilo hydrotěžbou předešlého večera dostat níže. Poté jsme posunuli proudnici dále do čelby a opět něco materiálu spláchli. Po ukončení akce se Dejv s Toničkou vydali na procházku k ÚPBK, já se Zuzkou jsme vzali Šárku na exkurzi do Buzgaňgu a Hlinitých síní..Při naší exkurzi jsme navštívili i Povodňovou chodbu v Kaňonech. Tam souběžně s akcí naší probíhala za účasti Předsedy, Kolbiho a Martina Golce druhá, na naší nezávislá pracovní akce. Kolegové pracovali na tlakování druhé ze zazděných chodeb.Tuto se jim podařilo taktéž uvolnit a následnou hydrotěžbou dost výrazně prodloužit.Tím nám v Kaňonech začíná vznikat velice zajímavý systémek, který směřuje do zatím neznámých míst, které by mohly mít přímou souvislost s prostorami v oblasti JV zlomu. Akce, tohoto večera třetí, probíhala po ukončení dvou předešlých přímo na základně.Spočívala ve velice výrazné redukci nedopitých lahví alkoholu a protáhla se až do časných ranních hodin.

Sobotní den byl věnován akcím v mateřskéjižní části krasu, na Mokerské plošině. Moje účast na akci byla sice o dvě hodiny zkrácena pozdějším příjezdem ( třetí z akcí předešlého večera na BS byla hodně vyčerpávající ), ale obecně byla velice hodnotná. Za účasti Petr Kos, Skirit s Romanem, já a Dr Skála jsme pokračovali v zajištění šachty před případnými jarními přívaly vod. Po dokonání tohoto nutného díla jsme já a Peťa učinili kontrolní sestup do Mechového závrtu, do Půlkruhové propasti. Tam došlo v podzimních měsících nejspíše činností nedalekého lomu k uvolnění velkého bloku. Poté, co se nám podařilo přes Větrací šachtu a Hodinovou chodbu dostat až k tomuto uvolněnému bloku, tak jsme zjistili nemilý poznatek. Vlastní utrhlý blok má objemově cca 12 – 14 kubíků a uzavíá takřka celý průlez na dno Půlkruhové propasti. Navíc je velice nestabilní a jakékoliv práce v těchto místech jsou velice rizikové. Bude tedy nutno věnovat několik akcí k jeho rozrušení a transportu materiálu na povrch.

V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět na základnu BS. Převlékli jsme se opět do overalů a vydali se já, Dejv a Kosák do Odporňáku. Peťan si tyto místa zexkurzoval a poté jsme společně pokračovali v prolongačních pracech. Již tradičně jsme poshazovali z předešlé akce uvolněný materiál a další dávku připravili. Po návratu na základnu jsem se s Petrem vydal na další z exkurzí, tentokrát do jeskyně Barové. Prohlédli jsme si sedimentární profil s medvědími kostmi vzorně upravovaný Vlastou Káněm a následně i Třetí, Čtvrtou a Pátou propast. Do jeskyně jsme se vydali ve stejné sestavě s Dejvem a Kosanem ještě jednou v nočních hodinách. Opět jsme provedli kontrolu předešlé akce a provedli standartní kolečko v podobě úklid – další materiál. V souběhu s naší večerní akcí probíhala i další z akcí separátních. Kolbi, Štěpán, Zuzka a Šárka se věnovali práci zednické. Podařilo se jím opět postoupit v betonáži skruže v chodbě Brněnských jeskyňářu a tím o další kousek přiblížit toto pracoviště plánovaným průzkumům.

V neděli dopoledne odjel Dejv, ten na výroční schůzi domovské skupiny, i Peťan, ten zas nakrmit Kosata :-). Přibyl mě ale Vláďa a Franci. Takže jsme se mohli na pracoviště vydat sice v pozměněné sestavě, ale z bezpečnostních důvodů opět v trojčlenné skupině. Po vykonání už zaběhlého pracovního kolečka jsme se vrátili k opožděnému obědu na základnu. Pak užnásledovala plánovaná exkurze.Navštívili nás Zdeněk Novák a známý cyklodobrodruh Robert Šamonil ( oba 6-02 Vratíkovský kras ) se skupinkou skautů. Tyto jsme exkurzně provedli Barovou jeskyní, včetně Jezerního dómu, kde se mládež kásně zaprasila k potěšení svých maminek :-). Po zakonzervování základny ve večerních hodinách jsme se rozjeli do svých domovských hospůdek k zaslouženému odpočínku před dalšími naplánovanými speleopracemi.

autor: lblazek