Kryptospeleologické objevy v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Cílem exkurze bylo navázání kontaktů s užhorodskými speleology, informování jich o objevech podzemních prostor v srpnu 2008 během návštěvy Luboše Slabého a Jiřího Urbana na Podkarpatské Rusi a předání různých materiálů a podkladů ze starší literatury pro jejich další práci. Dalším cílem bylo posouzení starého důlního díla, které se nachází v kopci Černá hora u města Sevluše a posouzení možností průniku do prostor dnes zatopených vodou a jejich průzkum. Ověření existence jeskyní (nebo starých důlních děl) v kopci Kelemen u vesnice Orosijevo (Berehovský rajon) a jejich dokumentace. Možnosti zjednání přístupu do předpokládané jeskyně v kopci u obce Danilovo v chustském rajonu. Neuskutečnila se exkurze do jeskyně Marie Terezie u obce Verjacja [dnes součást města Královo nad Tisou – ukrajinsky: Королево], a sice z toho důvodu, že byla po jarním tání v Karpatech vysoká hladina Tisy, neumožňující plavbu, a podle sdělení předsedy klubu „Tisa" je jeskyně dosažitelná pouze po vodě. Návštěva této jeskyně byla odložena na letní měsíce.<–break->

Po příjezdu další části výpravy, členů ZO 6-05, společný odjezd do města Sevluš [dnes ukrajinsky: Виноградів]. Zde jsme se ubytovali a byli jsme očekáváni předsedou ukrajinsko-maďarského klubu přátel přírody „Tisa" panem Károly Szabó a bývalým starostou města, dnes hlavním ekologem, panem Michailem Maichajlovičem Popovičem. <–break->

V pátek dne 10. dubna 2009 se všichni členové exkurze odebrali na kopec Černá hora, kde se seznámili se situací této podzemní prostory. Členové Speleologického klubu „Banzaj-Ra" z Užhorodu provedli nezbytná měření pro zhotovení plánu jeskyně a byl odebrán vzorek horniny pro určení druhu horniny odborníky v České republice. Poněvadž tato lokalita vzbuzuje zájem i u obyvatel města a naši hostitelé naši návštěvu předem avizovali, dostavili se zástupci televize a místního tisku a dr. Jiří Urban poskytl interview za celou skupinu a zodpověděl dotazy ohledně historie, spolupráce a možných výhledů řešení. Naplánovaná odpolední návštěva v obci Verjacja [ukrajinsky: Веряця, maďarsky: Veréce] se neuskutečnila, neboť naši hostitelé, kteří o tamní jeskyni „Marie Terezie" věděli, nám sdělili, že jeskyně je známá a je dosažitelná pouze plavbou po vodě, což za současného stavu hladiny Tisy nelze uskutečnit.<–break->

V sobotu 11. dubna 2009 odjeli všichni členové do obce Orosijevo [ukrajinsky: Оросіево, maďarsky: Sároroszi], ležící na území obývaném maďarskou národnostní menšinou, kde ve vesnici obdrželi informaci ohledně hledané jeskyně. V kopci Kelemen se podle našeho zjištění na místě nachází hned několik podzemních dutin, všechny svědčí pro to, že se jedná o staré štoly po těžbě nerostů. Odpoledne přesun do Chustu a návštěva obce Danilovo, kde jsme na místě spolu s užhorodskými speleology posoudili možnosti odstranění závalu a uvolnění vchodu do předpokládané jeskyně.

Účastníci exkurze :

1. SLABÝ Luboš                                      5. HARNA Igor

2. SLABÁ  Monika                                    6. MUDr. URBAN Jiří

3. STLOUKAL Milan                                 7. VYHNÁNEK Miroslav

4. ŠIMON  Michal                                     8. VYHNÁNEK  Pavel

9. WODE Jürgen – Německo

Po příjezdu do města Sevluš [dnes ukrajinsky: Виноградів] se k nám ještě připojili tři členové Speleologického klubu Banzaj-Ra z Užhorodu, a sice:

1. BYKOV Denis

2. TKAČEVA Olja

3. VAŠ Omeljan – vedoucí skupiny

autor: dr.skála