Krasem křížem krážem

Tento víkend jsem svoje speleoputování započal již v pátečních odpoledních hodinách.Minulý víkend,když pominu procházku s rodinou na Alexandrovku a okolí,jsem se do krasu nepodíval.Ani žádná mezivíkendová akce neproběhla.Ve snaze vše dohnat jsme vyrazili úderem šestnácté hodiny já,Raďas a Dejv pryč ze smrdutého Brna.

Zajeli jsme do Suchého žlebu,kde jsme prověřili možnosti lezátka STICK-UP a nacvičili si práci s ním.Toto lezátko bude naší nezbytnou součástí při plánovaném průzkumu komínu ve stropě Rotundy v Daňkově žlíbku,kde nám délka lezecké tyče nedostačuje.S přicházejícím soumrakem jsme sbalili harampádí a přejeli do Vilémovic.Tam jsme přibrali Aldy,do overalů se nasoukali a do propadání sesoukali.Zkontrolovali jsme Kuňkalku v domečku a začali plnit úkoly.Jelikož jsme plánované mapování drobátko odsunuli,pokračovali jsme ve vystrojování míst,kde se nachází body našeho zájmu. Vybrali jsem si logicky navazující část, a to druhý, již našimi předky prozkoumaný komín. Díky Alešové obratnosti se nám tento podařilo přestrojit až k nejvyššímu bodu stávajícího kotvení, rozpadajícího se lankáče. Tím jsme si za jednu akci splnili práci, která byla rozplánovaná na akce dvě. Po výlezu v pozdních nočních hodinách a nezbytné návštěvě U netopýra jsme se přesunuli k zaslouženému odpočinku domů.

V sobotu jsme se vydali já, Raďas a Michal Tauer směr Hostěnice na další z našich akcí na Říčánkově skále. Tam jsme sice dorazili s mírným zpožděním, ale vzhledem k hojnému počtu účastníků jsme tím snad neohrozili budoucí objevy. Krom nás se akce zúčastnil Skirit, Lukin, Kuča a jím pozvaní hosté z Prostějova Michal a Adéla. Díky nezvyklému množství účastníků se nám podařilo odtěžit a zadřevit celou pravou stranu šachty. Další pracovní akce budou již o odstranění stávající výželezy a pokračování v těžbě směrem dolů.

Po splnění úkolu a odpískání akce jsem se já a Michal Tauer přesunuli na sever, kde nás již očekával Dejv s Alešem. Tentokrát to nebyla akce pracovní, ale čistě exkurzní. Navštívili jsme lokalitu spravovanou ZO 6-10 Hluboký závrt a to jeskyni Srnčí. Tato se nachází tasně pod pravou stranou Macošské plošiny. Jedná se o krásnou, devadesát metrů hlubokou vertikálu, avšak po technické stránce velice náročnou. Díky sedimentům usazeným ve spodních částech této lokality se pro lezce deroucí se vzhůru jedná o opravdový očistec. Všudypřítomné bláto nám působilo značné patálie, když komponenty naší výstroje přestávaly plnit svou funkci. Beru to jako výstrahu pro příště, kdy před návštěvou podobné lokality budu trénovat techniky SRT pouze po proplazení se kompletní Malčinou:-)

Po návratu do chladné podzimní noci jsem se rozdělili. Dejv s Alešem se vydali k Netopýrovi, já s Michalem zpět na jih na naši základnu. Tam jsme dali k dispozici naše totálně promáčené overaly a hosté z Prostějova se konečně mohli vydat na exkurzi do Malého lesíka. My jsme se začali plně věnovat "jeskyňaření" a strávili s kolegy "kulturní" večer.

V neděli ráno úderem osmé jsme se já s Raďasem přidali k Novajdovi s Mírou a vydali se opět na sever. Tam jsem čistě exkurzně navštívili jeskyně Piková dáma a Spirálka.Spojnici mezi těmito dvěmi jsme i přes její zajímavost vynechali.Z důvodů možné koupele na Kyvadle ji budem absolvovat v období s vyššími venkovními teplotami :-). Po prolezení těchto lokalit ve správě ZO 6-19 Plánivy jsme se spokojeně rozjeli zpět do svých domovů.

autor: lblazek