110108

Opsáno od:
blueboard.cz/kniha/50us9763djb0thjkt05mbv3t8efoxa?strana=2

www.jeskynar.cz/speleoklub-brno/clanek/cesta-za-ledouchy-a-ruzne-jeskyne


V sobotu jsem se zúčastnil pracovně jednání a terénního šetření Správy
CHKO Moravský kras ve věci prodloužení vyjímky na pracoviště Křížovy
jeskyně v Kůlně. Nemohl jsem se tedy zúčastnít akce Myotisu. Bohužel se v
naší skupině nevyskytuje žádný psavec, tak využívám článku Hadaře.
Cesta za ledouchy a různé jeskyně

První letošní speleovíkend jsem započal v pátek.Odjeli jsme s Raďasem a
Alešem v podvečerních hodinách do Vilémovic.Tam jsme se na základně
Myotisu zabydleli a odebrali se k prvním exkurzím.Po ohlášení se U
netopýra a zahnání největší žízně jsme se přesunuli do Ostrova u Macochy
do občerstvovací stanice U Němců.Tímto Kelfovi díky za transpor.

Chvíli jsme poklábosili v jeskyňáři přeplněné restauraci a vydali se
procházkou zpět.V honbě za přírodními ledovými krásami jsme navštívili
vchody jeskyní po cestě se nacházející.

Nejprve jsme zabrousili k propadu potoka Lopač.Díky vysokým teplotám
voda volně tekla a ledová krusta byla takřka roztátá.Další naše kroky
nás zavedly na louku naproti jeskyně Balcarka.Tam se nachází
zaskružovaný vstup do jeskyně Nový Lopač-pracoviště ZO 6-16 Tartaros.

Tato 35 metrů hluboká šachta byla vyhloubena poté,co zde v roce 1995
tragicky zahynul speleopotápěč ing. Šimeček (zústal zaklesnutý v koleně
sifonu).Další cesta nás zavedla k nedaleko ležící Vintocké
propasti.Bohužel se zrovna nekonala žádná exkurze,tudíž jsme nemohli
napomoci rozvoji cestovního ruchu :-).

Obešli jsme tedy skalku a zamířili k jeskyni Cigánské.O co více jsme
byli natěšeni na množství ledové výzdoby,kterou tam Alda týden předtím
fotil,o to větší bylo naše zděšení při příchodu ke vstupu.Během týdne
jeskyni bohužel navštívil někdo,podle nějž ledouchy do jeskyní
nepatří.Muselo mu dát hodně práce,než takové množství ledouchů
poničil,ulámal a některé i z jeskyně vyházel.Nafotili jsme si aspoň to
málo co zbylo a znechuceni se odebrali dále.

Při příchodu k Smrtní díře jsme trnuli,jestli se situace nebude
opakovat,ale naštěstí sem žádný vandal nezavítal.Potěšili jsme oko a
dokončili cestu zpět k Netopýrovi.V popůlnoční době jsme pomohli zavřít
hospodu a odebrali se na lože.

Po raním probuzení jsme naznali,že počet zúčastněných se nezvýšil,takže
žádná pracovní akce nebude.Přibrali jsme Zdenka Doležela,nasoukali se do
overalů a vydali se na exkurzi po jeskyňkách a jejich ledouších do
Suchého žlebu.

První na raně byla jeskyně Ovčí.Tato poměrně krátká horizontální
chodbička byla ledem velice hezky vyzdobena až do zadních partií,kde se
charakter chodby mění v plazivku.Dojem z této nádhery bohužel kazí
činnost různých sprejerů.Jeskyně je dost známá,lehce dostupná a leží
poměrně blízko cesty.Proto je bohužel navštěvována i lidmi trpícími
různými mindráky.

Popošli jsme kousek dále,k bezejmeným vchodům starých paleoponorů.Odtud
jsme vyrazili na protilehlou stranu žlebu k jeskyni Verunčině.V těsné
blízkosti této se nachází pracoviště skupiny 6-21 Myotis,a sice
Propástka u Verunčiny jeskyně.

Při té příležitosti jsme si tuto převážně vertikální lokalitu zexkurzovali a pomohli ze sondy na dně vytáhnout lankový žebřík.

Další cesta vedla opět na protější stranu,a to kjeskyni Kravská
díra.Tato lokalita,pyšnící se mohutným vstupním portálem byla ledouch y
nádherně vyzdobena.Ve stráni nad tímto se nachází druhý,horní vchod do
jeskyně.Toto je pracoviště ZO 6-14 Suchý žleb,která v této lokalitě v
loňském roce uskutečnila objev dalších prostor.Ukázalo se však,že tyto
prostory byly již objeveny v minulosti,avšak nedochovaly se o tom žádné
záznamy.

Pokračovali jsme dále žlebem až k soutěsce Horní úzká,kde jsme si
prohlédli a nafotili nádhernou ledovýzdobu ve vstupu do Kalových
propastí (pracoviště ZO 6-14).

Jelikož už čas pokročil,přidali jsme do kroku,zběžně nakoukli do jeskyní
Trněného a komínovité.Plánovaná návštěva lokality Mastný flek (ZO 6-21)
se neuskutečnila kvůli vysoké hladině vody v jeskyni.

Jako náhradní program jsme se vysoukali do strže nad Kateřinskou jeskyní
a zexkurzovali překrásnou propasťovitou jeskyni Horní v chobotu.

Odtud už naše kroky vedly přes Chobot a Macochu zpět do Vilémovic.Tam
jsme se rozloučili,Alda se vydal s exkurzanty do Nového Lopače,já s
Raďasem do Brna.

V neděli po obědě jsem vyrazil s přítelkyní Danielou a Raďasem zpět do
krasu.Tentokrát to byl náš jih,údolí Říčky.Z Ochoze jsme vyrazili do
údolí,kde jsme navštívili ledouchy v jeskyních Netopýrka a Pekárna.

Nějaké fotečky:

hadar1.rajce.idnes.cz/Cesta_za_ledouchy_a_ruzne_jeskyne/

tynna.rajce.idnes.cz/Mlhovy_les_a_ledouchy/

autor: Robert