090912 Pracovní – Propástka u Verunčiny jeskyně

Zahájení – Ukončení / Skutečné:
10:00 – 13:00 / 12:30

Vedouc akce: Votroubek

Hlídka na povrchu: Grulichová

Jména účastníků: Weiglová, Grilichová, Votroubková, Rádková, Richtrová

Průběh a zvláštnosti:


Vytěžena skládka v codbičce = 50 kýblů – vše O.K.

autor: Robert