Výpomoc při novém mapování Sovího komína

Vstupní šachta Sovího komínaVe čtvrtek 7.6.12 jsme se sešli: Já, Standa Juráň a Honza Němeček alias Skirit na lokalitě ZO 6-26 Soví komín, který jsme se vydali nově zmapovat pro účely závěrečné zprávy, potřebné pro Správu CHKO MK v Blansku. Jeskyni jsem navštívil po mnoha letech a poprvé ji spatřil s nově zaskružovanou vstupní šachtou. Také jsem si připomenul místo, které jsem poprvé rekognoskoval a mapoval v roce 1999, kdy jsem do ní sestoupil s P. Červinkou po Kulichovu úžinu (u m.b.č. 5 M.P. Šenkyříka), jež tehdy ležela v hloubce 6 m od povrchu na U vchodu do Sovího komínudně uměle otevřeném závrtu. Od této doby se celkový vzhled lokality značně změnil. Jeskyně je hluboká již 18 m a tvoří ji dvě propasti, které sledují výraznou tektonickou predispozici sst.-jjv. směru, která podmiňuje v podzemí hlavní směry propasťovitých chodeb – Novodvorské a Jižní propasti. Pro účely ZO 6-26 byla vyhotovena půdorysna a bokorysná mapa v měřítku 1:100 s vyznačením sedimentů a jejich stratigrafických vztahů, které by mohly napomoci při vysvětlení geneze jeskyně (příloha ZZ pro ZO 6-26).

autor: lblazek