Jarní krasoúklid, komín Naděje a další radovánky

Aprílové počasí nás dostihlo se vším všudy. Jarní plýskanice sice nedávají mnoho elánu k čemukoliv, ale blázny posedlé podzemím to naštěstí moc neovlivní. Přesto je však nutno občas vysadit a část víkendu strávit i jinými kratochvílemi, než jen bláto a temno.Proto jsme uplynulý krasotýden věnovali převážně kultuře, ale i na podzemí došlo.

Pátrání po neznámých, tajemných a mystických místech Býčí skály jsem započal, jak mám již dlouhodobě ve zvyku, ve středu. Do jeskyně jsme se s příchodem tmy vydali s Maruškou. Nejprve jsme navštívili jedno ze svých pracovišť, a sice Starou štolu. Zkontrolovali jsme situaci po proběhlé nedělní hydrotěžbě a zvážili další práce pro následující víkend. Jelikož času do plánovaného návratu zbývalo ještě víc než dost, vydali jsme se dále do hlubin jeskyně za dalším poznáním. Při různých debatách, které na základně probíhají ,se člověk dozvídá mnoho zajímavostí a informací o místech, které skrývají určitý potenciál. Jedním z těchto míst, která mě již delší dobu vrtají ve zbytcích šedé kůry mozkové, je Komín Naděje. V těchto místech naposledy bádal Aleš Pekárek, práce ukončil v roce 1989. Jedná se o velice nadějný systémek dómků a vertikálních i horizontálních chodeb.Navíc se v částech tohoto systémku nachází zdrojnice kulmských břidlic neznámého původu. Mapové podklady už vlastním, takže jsme se s Maruškou vydali tento komín najít fyzicky. Prosoukali jsme se ÚPBK a hledali a hledali. Naštěstí jsme měli dostatečně podrobný popis od pamětníků průzkumu, díky čemuž se nám podařilo tento najít takřka bez ztráty desítky. Prošmejdili jsme nejnižší etáže tohoto systémku a mile překvapeni nádherou těchto míst se vrátili na základnu. Tam mezitím Předseda s Kvakem pracovali na úpravě mapových podkladů jeskyně v programu Therion, do jehož možností nás Laďa Blažek předešlý víkend vzorově zasvětil .

Další z návštěv milovaného krasu započala v pátek. Tímto večerem započala převážně kulturní část, která se nesla celým víkendem. Navštívil nás Petr Kos s partnerkou a Kosaty. Do pozdních nočních hodin jsme se tudíž věnovali klábosení o všem možném i nemožném. Protože jsme však tvorové podzemní, vydali jsme se pro uspokojení absťáku i do jeskyně. V čtyřčlenné sestavě já, Raďas, Vláďa a Maruška jsme si protentokrát vybrali jako cíl své exkurzní cesty jeskyni Jáchymku. Nasoukali jsme se do overalů a v jeskyni se prosoukali všemi možnými odbočkami, včetně těžce přístupných horních pater. Z poznání této sluje jsem si odnesl poznatek, že se jedná o velice nádhernou jeskyni. Naštěstí jsou však některá místa hodně těžce přístupná a příslušné plazivkovité odbočky dobře schované. Výzdoba v těchto místech je totiž opravdu unikátní.

Sobotní den započal velkým úklidem. Tak, jak v celém zbytku Moravského krasu, tak i v Josefovském údolí probíhal jarní úklid. Zúčastnili jsme se této záslužné akce všichni přítomní a postupně prošli s igelitovými pytli celou část údolí, včetně přilehlých cest, Jáchymkou počínaje a vývěrem Křtinského potoka konče. Podařilo se nám naplnit několik pytlů vším možným, krabičkami od cigaret počínaje a automobilovou pneumatikou konče. Celou tuhle sbírku všeho možného, kde nechybělo ani použité spodní prádlo si v popoledních hodinách odvezl sběrný vůz. Poté už jsme se mohli věnovat vlastní jeskyni. Nejprve jsme provedli k Jižní odbočce skupinku úklidových brigádníků, výklad si provedl pracovník SCHKO MK sám.

Poté už jsme se vydali na pracovní akci. Ve stejné čtveřici jak v pátek, jsme se tentokrát vydali ne po okolních lokalitách, ale do Staré štoly. Po dohodě s ADAVAKem nám bylo umožněno opět trochu zakalit Jedovnický potok, takže by byla škoda toho nevyužít. Hlavním úkolem této akce bylo částečné vyčistění přístupové chodby a tím i možnost se relativně pohodlně dostat na pracoviště. Poslední, nedělní hydroakce nám totiž z přístupové chodby udělala plazivku na hranici průleznosti. V závěru této akce jsem ještě přepojil tlakovou vodu do míst, kam se nám přesunuly telefonní budky, aby se mohly opětovně zaplou gravitací usadit bezpečně.

Poté, co jsme se promočeni vrátili z jeskyně, odebrala se tam skupinka další. Tentokrát celý zbytek osazenstva pracoval pod vedením Ladě Šebečka na úpravě předsíně před kvapem se blížícími DOD. Zbytek večera a následující noc jsme se hromadně věnovali mé opožděné oslavě narozenin. I tato akce se velice zdařila, démonů alkoholu jsme zlikvidovali mnoho :-).

Nedělní den nám nedokázal dáti dosti fyzických a hlavně duševních sil k jakékoliv návštěvě jeskyně, takže byl věnován odpočínku a klábosení u ohně. V podvečerních hodinách jsme tradičně zakonzervovali základnu a odebrali se do svých domovů k nezbytnému odpočínku před blížícím se Speleofórem .

autor: lblazek