Víkend ve staré štole

Svoje tradiční speleoputování jsem minulý týden zahájil již v úterý.Na tento den jsme měli domluvenu skupinku příslušníků MP Brno, kteří na lezeckém trenažéru v Halštatu pilovali své umění.Proto Předseda na tento den domluvil  s ADAVAKem i možnost plavení.Počasí bylo nádherné, lidi ve formě a na základně se nás sešlo na všední den nezvyklé množství.Bylo hodně členů i nás hostů, takže jsme si mohli dovolit komfort dvou nezávislých akcí.Vlastní pracovní akci zahájil Předseda již úderem patnácté hodiny zapnutím plavícího čerpadla ve Staré štole.Díky tomu, že se nám předešlou neděli opět podařilo usměrnit proudnici do patřičného směru, mohla příroda pracovat "Za nás bez nás".Do temných a tajemných útrob matičky Země jsme se odebrali až úderem sedmnácté hodiny, kdy naše brněnská ozrojená pěst skončila svůj výcvik.Odebrali jsme se já, Jirka Svozil a příslušníci na pracoviště ve staré štole.Tam nám hošani pomohli s transportem balvanů z čelby uvolněných z přístupové chodby ven do Velké síně.Poté jsme se vydali na zaslouženou exkurzi.Zvolil jsem svoji tradiční, ale už mnohokrát ověřenou trasu.Buzgaňg, Hlinitý, Májovky a Kaňonama ven.Chlapci si jako lezci na traverzu za přehradou vyloženě chrochtali blahem 🙂 .Než se nám přes něj přesoukali, uzavřel jsem přehradu a po nezbytné koupeli ve zbytku Kaňonů  jsem je vyvedl zpět do říše slunce.Tam jsem přibral Kuču a Janinku a vydali jsme se do míst, kde se cítíme dobře my jeskyňáři a i jiná podzemní havěť.Dokončili jsme transport zbytku volných kamenů a objevitelským komínkem vyskákali do Horního dómku.Tam jsme se ještě chvíli věnovali transportu sedimentů do spodní mezizakládky.Poté jsme se příjemně vymácháni vrátili  na základnu.

V témže čase, kdy jsme se plácali v blatíčku Staré štoly, vyrazila druhá útočná jednotka ve složení Vlasta Káňa, Petr Koukal  Kolbi a  dr. Skála do Druhé propasti jeskyně Barové.Tam zdokumentovali profil Druhé propasti pod Medvědí síňkou a odstranili něco sedimentů z dómku před propastí První.Poté, co jsme se společně sešli na základně a vyměnili si poznatky z obou pracovišť,  začali jsme se věnovat tomu příjemnějšímu, teplejšímu a suššímu oboru jeskyňaření.Toto jsme přerušili úderem půlnoci, kdy jsme za hromadné recitace básně " Znám kříšťálovou studánku, kde nejhlubší je les ………… "  opustili útulno základny a šli zkontrolovat vývěr v tomto údolí plném duchů a jiných nočních stvoření.Posléze jsme se začali různě rozdělovat, kdy někteří šli spáti, jiní se jeskyňaření věnovali dále.

Díky velkemu kusu práce tento večer odvedené jsme další pracovní akci podnikli až v páteční večer.Na pracoviště jsme vyrazili v sestavě já s Raďasem a chvíli po nás dorazil Předseda.Nejprve jsme uvolnili všechny volné bloky z čelby spadlé a tyto poshazovali do spodní mezizakládky.Poté se k nám přidal Kolbi a vysoukali jsme se k revizi čelby.Tam nás čekalo malé překvápko s názvem Myotis myotis.Tento jedinec chvíli poletoval při stropu chodby a pak nám zmizel.Při bližším ohledání tohoto místa jsme u stropu objevili volný kanálek o výšce asi 30 cm, ze kterého foukal zřetelný průvan.Vstup nebo i jen bližší nahlédnutí do něj nám však znemožňovalo několik volně visících kamenů ve stropě nad tímto.Přeinstalovali jsme alespoň proudnici do tohoto směru a po desetiminutové zkoušce se vydali ven na základnu.

Sobota, nádherné počasí lákalo k vycházkám.Vyrazili jsme s Vlastem Káňou, Spousťáky a astrofyzikem Čestmírem na krátkou povrchovku ke Třem kotlům.Tam mě Jirka seznámil s další, mě dosud neznámou krásou podzemí a to nádhernou paleoponorovou jeskyňkou ve svahu se nacházející.Mé srdce jeskyňáře zaplesalo a civil necivil, celou jsem si ji prolezl a proplazil.Po návratu na základnu už tam bylo živo.Tak jak to táhlo ven nás, táhlo to i přátele z jiných skupin.Za Myotis dorazil Alda a Janinka se Zdendou,Babičáci byli zastoupeni Laďou Blažkem a Jarem Holickým

.Doktor Skála dovezl Kubu, abychom jako Speleoklub nebyli v menšině.Hosté zexkurzovali Barovku a začali jsme se chystat na večerní akci.V první vlně jsem vyrazil s Myotisáky a Čestmírem, kteří po exkurzi zůstali, aby nám pomohli při plánovaných velkolepých objevech :-).Nejprve jsme odstranili několik balvanů , které se uvolnili předešlého večera při zkušební desetiminutovce a po uvolnění přístupu na čelbu jsme ji zexkurzovali.Pak jsme se spustili dolů do přístupové chodičky a jali se ji čistit.Nakonec jsme ve vstupu postavili malou hrázku ze štěrku jako filtr.Mezitím dorazili Jirka Spousta s Evičkou a Předseda s Kvakem.První dvojice se chopila koleček a přetransportovali mnoho balvanů k prvnímu mostku, druhá, kterou jsem doplnil rozbila pomocí pyropatronek další z velkých bloků, který komínkem neprošel.Poté jsme pracoviště v Horním dómku obsadili já s Janinkou a Zdendem a provedli krátkou, asi půlhodinovou hydrotěžbu .Pak už jsme se opět vrátili na základnu.Chvíli po nás se vrátila druhá výprava z Barovky ve složení Vlasta Káňa, Aleš Pekárek, Kolbi a Štěpán.Opět jsme si vyměnili poznatky a začali se odeírat ke spánku spravedlivých.

Nedělní den už byl Komornější.Na pracoviště jsem vyrazil s návštěvou ze severu Francim.Odebrali jsme opět něco uvolněných balvanů, posunuli drobátko mazlavého a vydali se ven.Poté jsme ještě navštívili jeskyňku 1178, která mě byla známa od předešlého dne a Francimu doposud ne.Jeskyni jsme si prolezli, podiskutovali o ni a vrátili jsme se na základnu.Tam jsme se dozvěděli o nehodě v nedaleké jeskyni Jáchymka.Odešli jsme tam, naštěstí se však ukázalo, že se nejedná o náročnější speleozáchranu.Bližší info na www.jeskynar.cz/technicka-sekce/clanek/nehoda-v-jeskyni-jachymka-dne-1192011.Poté už následoval jen zrychlený přesun na základnu, pobalení věcí a odjezd k odpočínku před dalšími krasoakcemi.

autor: dr.skála