Tumperk Dvojka ???

 Průzkum do VDva čtvrtky v měsíci červenci jsou tardičně věnovány zabezpečovacím pracem v Tumperku. Po odtěžení sedimentu musí být opět stěny zpevněny betonovou výplní a precizně zabezpečeny. Dokud nebude dosaženo lítého vápencového dna, bude to ještě nimravá práce v prostoru, kde se vejde 3/4 osoby (Pacho, Lojza , Milhouse).

Sobota 6.8.opět tradiční bádácí akce. Z důvodu špatného deštivého počasí bylo upuštěno od otvírkových prací na závrtu Skalka. Byl proveden prvotní průzkum nového propadu v Rudici (Márty, Romec, Laďa, Rob).

K propadu došlo zřejmě ve všední den minulého týdne a byl nahlášen uvědomělými občany starostovi obce, který požádal rudické jeskyňáře o prvotní průzkum, ohledání místa popřípadě jeho zabezpečení. Místo se nachází v oblasti kde místní drobní zemědělci v minulosti lámali vápenec z neúrodné zeminy, na sucho skládali zkamenné zídky a nerovnost po té vysypávali úrodnější půdou. Vznikaly tak obdělávané terasy, které jsou znatelné dodnes. I náš místopředseda Pacho vzpomíná, že jako malý "fógl" musel pracovat na poli a kamenné zíddky dosahovali výšky cca 1.20m. Jeho rodina měla pronajaty tři taková to místa, které obdělávali. Toto místo mělo číslo 2. A tak, když se náš místopředseda jako dítko školou povinné, vrátil ze školní lavice domů, měl na stole se svačinou přiložem lístek se vzkazem :"Jsme na na dvojce". Tak musel místo lumpačení ve skalách Rudického propadání jít makat na pole. Proto pracovní název lokality Tumperk Dvojka.

Průzkum za nohyMěřeníRekognoskace po rudicku

Předpoklad je, že došlo k výplachu zeminy mezi zarovnanými bloky vápemce do pravděpodobného trativodu, kterým se odnesla část ornice do podzemí a uvolněné místo pak způsobilo vzniknuvší propad. Úvodní propad má průměr 60cm s hloubkou 1,5m. Ze dna propadu bylo zaměřeno  trativodem zatím neprůchodné volné prostory do vzdálenosti cca 7m upadající jihovýchodní směrem k Rudickému propadání. Nutné zabezpečit, zdokumentovat a následě zasypat.

V rámci deštivého dne byla podniknuta povrchová exkurze po rudické plošině (Romec, Márty), při které byli zaznamenány nové otevřené lokality  i setrvávjící stav na Skalce.

Na neděli 9.8. byla po zjištěné situaci zorganizována akce na Tumperk Dvojku, kde ve složení Laďa, Márty, Rob a Včelař byly provedeny první zabezpečovací i rekognoskační práce. Propad byl zajištěn  a zdokumentován.

ZabezpečeníVčelařOtvor

Následné akce byli věnovány koloračnímu pokusu, který však neprokázal spojení se systémem Rudického propadání, potažmo s přítokem Staré řeky, která se nachází nadaleko místa propadu. Ten byl zabezpečen metrovou skruží a betonovými překlady, zaměřen a nakonec zasypán.

autor: Romec