Postup v Žegrovském vodopádě

Mrazivý návratV neděli 5.12.se opět pokračovalo v Žegrovkém vodopádě. Zatímco tandem Lojza, Romec prováděli kompletní zmapování celého přítoku ostatní ve složení Pacho, Milhouse, Marty, Mi, Laďa a Robert zahájili odčerpání koncového sifonu což se daří v rekordně krátké době.

 

Následně dvojice Milhouse, Lojza přes vodu proniká do nových prostor, kde provádí základní mapovou a fotografickou dokumentaci. Profil chodby se od prvního průniku změnil z výrazného koryta na ploché dno způsobené přívalovými vodami a sedimenty zřejmě z povrchu. Koncové partie jsou tvořeny dnem korodované studny kruhového průřezu s těžko identifikovatelným stropem ve výšce cca 5m. Na stěnách byl zaznamenán slabý skapový přítok, který byl v prvním průniku považován za hlavní přítok prvního sifonu. Avšak u paty studny byl lokalizován druhý sifon o průměru cca 50cm směřující šikmo dolů a  zužující se. Z tohoto sifonu vyvěrá hlavní přítok chodby. Sifon je silně zakalený, při jeho první lokalizaci byl křišťálově průzračný (přehlédnutelný).  Následně dochází ještě k odtěžování vyplavených sedimentů, avšak po destrukci čerpací hadice tlakem a opotřebením nezbývá akci ukončit.

Po napojení záměrů ze Žegrova na hlavní polygon RP je vidět, že Žegrov může mít stejnou orientaci jako Stará řeka. Koncové body jsou od sebe vzdáleny cca 270m. Když teoreticky připustíme, že přítok v Žegrově neteče jen z povrchu
(závrtů), můžeme spekulovat se spojením se Starou řekou!!

autor: lblazek