Větrný mlýn Rudice – průvodce Eda Šebela

"Děda Eda" nás opustil po těžké nemoci dne 10. července 2011 ve věku 85 let. Všichni, kteří jsme ho znali a měli rádi, mu věnujeme tichou vzpomínku.

EdaMuzeum na větrném mlýně v Rudici bylo otevřeno v roce 1994 za pomoci především rudických jeskyňářů (viz Sborník Speleofóra 1994). Od samého začátku provozu muzea s pestrými expozicemi zaměřenými na geologii, hornictví, těžbu a především speleologii, zde působil jako průvodce Eduard Šebela.

Dlouholetý člen rudického jeskyňářského klubu, v 60. letech byl i jeho předsedou. Účastnil se např. objevů Chodby vzdechů v Rudickém propadání v roce 1958, kterou objevitelé obešli Druhý sifon a nalezli další pokračování řečiště Jedovnického potoka jeskynního systému Rudické propadání-Býčí skála.
Nejprve nechtěl ani slyšet, že by již v důchodovém věku měl trávit svůj zasloužený odpočinek na Větřáku. Naštěstí se mu práce původce zalíbila a na Větřáku zůstal celých 17 let. Z vážných zdravotních důvodů, ve svých 85 letech, opustil nerad muzeum 10.května roku 2011. Díky svým historkám a působivému vyprávění svým svérázným způsobem (např. O voběšené koze na těch mlénských lopatách, nebo „ Vo těch jeskyňách pod nama!) dokázal, že se návštěvníci – hlavně děti s rodiči  – vraceli na toto místo, aby si znovu poslechli tyto historky dědy Edy „s humorem“ . I díky Edovi  roční počet návštěvníků dosahoval až 12000 platících osob (Větřák je nejnavštěvovanějším větrným mlýnem v ČR). Svým osobním přístupem se zasloužil o mimořádnou propagaci nejenom obce Rudice, ale i o propagaci moravské speleologie. Tímto členové ZO ČSS 6-04 Rudice děkují Eduardovi Šebelovi – Edovi, za dlouholetou propagaci speleologie i výsledků bádání v Rudickém propadání, které tímto  dostal do podvědomí široké veřejnosti nejenom v České republice.

 

Edo děkujeme 

Roman Šebela, předseda ZO ČSS 6-04 Rudice

autor: admin2