Tumperek

Tumperek-propadNa konci července 2010 došlo k propadu komunikace v Rudici na křižovatce Třetí a Tumperské ulice naproti horní prodejně Jednoty (mezi restaurací Tumperek a Větrným mlýnem). Otvor o průměru dvaceti centimetrů ve vozovce pod sebou skrýval dutinu o velikosti cca 4 m³.

 

 

Po otevření komunikace pracovníky Vodárenské a.s. bylo zjištěno, že obrovskou dutinu vytvořila vytékající voda ze silně poškozené kanalizace. Voda vymlela okolní podloží a odnesla materiál do krasových dutin podzemí. Speleologický průzkum byl jediným logickým řešením vzniklé situace. Propadlé místo se nachází nad jeskyněmi Rudického propadání, přibližně v oblasti Rudického dómu protékaného Jedovnickým potokem, jehož řečiště se nachází cca 190 m hluboko. Již od 80.let je v těchto místech vylezen Komín v Rudickém dómu do výšky 150 m nad podzemní hladinu Jedovnického potoka, tj. asi 30 m pod povrch. V minulý letech zde probíhalo zaměření koncových partií komínu vůči povrchu radiomajákem ( Z. Šerebl, Brtníci – Lída a Tomáš Ondrouchovi) a pozemního radaru. Propad vytvořil třetí vchol trojúhelníku z již zaměřených bodů (včetně jednoho neúspěšného vrtu) s dálkou strany cca 30m. Za pomoci obetonovaných skruží bylo zabezpečeno místo propadu a ve spolupráci s obcí a s Vodárenskou a.s. opraveno víceúrovňové křížení splaškové a staré dešťové kanalizace. Pokud by došlo v budoucnu během speleologického průzkumu k propojení zajištěného místa a nejvyššího bodu v komínu Rudického dómu, vznikla by tím nejhlubší suchá propast v České republice. Důležitější by však bylo vytvoření komunikačního prostoru pro přívod el.energie pro případné čerpací pokusy jednak v právě otvíraném Žegrovském vodopádu v Rudickém dómu a jednak ve 300m vzdáleném přítoku Staré řeky, kde byl postup prozatím zastaven zasedimentovaným sifonem, znemožňující i potápěčský průzkum. Následný experiment ve spolupráci s rudickými hasiči potvrdil téměř přímé spojení povrchu s koncovými partiemi Komínu v Rudickém dómu. Tumperek-situace

Několik načerpaných kubíků vody nevytvořilo ani hladinu v čerstvě instalovaných skružích a během 16minut! se s hukotem objevilo na dně Rudického dómu 190m hluboko! Sloup nízkého napětí nacházející se 1m od zabezpečeného propadu jen znásobuje motivaci pro řešení hned několik nádherných speleologických "komplikací" dráždící několik jeskyňářských generací. 

autor: lblazek