Terénní šetření správy CHKO MK na našich pracovištích

Ve čtvrtek 11.8.11 proběhla prohlídka stavu pracovišť naší ZO na pracovištích Řičánkova skala, Mechový závrt, Hynštova ventarola, Na Technice a Malý lesík. Zástupci správy byli obeznámeni s propblematikou průzkumných prací, které by měly být předmětem momentálně probíhajícího správního řízení a případného udělení nových výjimek. Terénní šetření zajišťoval P. Nováček a zčásti také P. Kos.

autor: PetrK