Malé historické podzemí v Přeskačích na Znojemsku

spojovací chodba do lochu30.7.11 podnikla kosí rodinka exkurzi do celkem nedávno zpřístupněného malého historického podzemí v obci Přeskače na Znojemsku. Pro milovníky podzemí vřele doporučuji tuto lokalitu navštívit. Je tu možné spatřit učebnicový příklad podzemních chodeb defenzivního a únikového typu z rozmezí 13. a 16. stol. Chodby byly objeveny při výstavbě nové kanalizace v letech 2004-2005 pracovníky znojemského pracoviště ÚAPP Brno pod vedením Z. Čižmáře. Chodby jsou kompletně raženy ve skalním podloží, které budují hadce. Z výzkumu pochází nálezy keramiky, kterou lze zařadit rámcově do rozmezí 14. a 17. století.

V úvodu trasy zaujme průhled do nitra mohutné obilní jámy vytesané do skály a relikt rampovitého vstupu do únikové štoly. Podzemí v Přeskačích je tvořeno dvěmi vývojovými částmi, které se liši charakterem chodeb. Starší část je tvořena systémem drobných chodeb, které propojují kruhové síňky s oble klenutými stropy, jenž jsou perforovány větracími šachtami. V místech napojení chodeb k síním lze sledovat pozůstatky dvěřních mechanismů (závor a uchycení zárubní) z nichž některé jeví stopy násilného poškození. Mladší část lze označit svým charakterem za únikovou chodbu kvadratického průřezu, v jejíž úvodní části jsou dosud patrné pozůstatky sedací niky a osvětlovacích výklenků. Původní nejstarší vchod měl podobu šachty se stoupacími šachtami, který se dochoval v místě, které se nyní nachází v místě napojení obou systému.

Podzemí v Přeskačích bylo díky zásluhám starosty E. Otoupala na náklady obce vyčištěno, osvětleno a nad vchodem zbudován domek s archeologickou expozicí a stálou průvodcovskou službou.

www.obecpreskace.cz/clanky/podzemi.html

autor: lblazek