Pracovní akce Agris a dřevo

   V pátek večer jsem
se šla mrknout na základnu a co tam nevidím…parta brigádníků. No tak
jsem na nic nečekala a dohodla s nimi sobotní pracovku v Agrisu a pak že
se půjde na dřevo! Souhlasili. V sobotu jsme tedy krátce po 10hod.
vyrazili směr Agris s jasným cílem uvolnit cestu vodě v průlezu do
zadních koncových částí jeskyně, kde voda již volně odtéká neznámo kam.
Nejprve jsem partu tedy nahnala na menší exkurzi a pak jsem je rozehnala
po celé jeskyni, aby utvořili řetěz…pak už se jen kýble hrnuly.
Vytěžilo se pár kyblíků a bylo nutné se vrátit na základnu, jelikož již v
plném proudu běžela hlavní akce víkendu..dřevo! Nejprve tedy následoval
krátký oběd a pak jsme se nasoukali do Kolbyvágenu a jelo se do lesů.
Opravdu tato dřevoakce byla velmi výživná a hodně se toho udělalo. Velký
dík patří tedy Kolbymu a Štěpánovi z Býčí skály, kteří výrazně pomohli s
odvozem dřeva.
V neděli se brigádníci rozjeli do svých domovů. Nicméně Alda, Bohouš,
Lukáš a já jsme pokračovali v úklidu navezeného dřeva. Bohouš s Lukášem
štípali, až se od seker prášilo a já s Aldou jsme naštípané
transportovali a ukládali na základnu. Ta teď nyní připomíná jeden velký
dřevník. Odpoledne jsme se i my odebrali domů….
Závěr:
V Agrisu se tedy trošku podařilo usměrnit část průlezu, pak se vozilo dřevo, následně neděle již byla zasvěcena úklidu dřeva.

Janinka

autor: Janinka