090905 Člupek – Pracovní

Zahájení – Ukončení / Skutečné:
11:00 – 16:00 / 15:00

Vedouc akce: Havel

Hlídka na povrchu: Trojanovský

Jména účastníků:

Průběh a zvláštnosti:


Rozebíral jsem zával. Odhadem tak 1/3 je venku. Pro další postup to bude chtít na čelbu někoho svobodnýho bez dětí, nejlépe sirotka a jedináčka. ↑ to právě že ne!

autor: Robert