Pracovní akce 30.10.–1.11.2009

všechny barvy podzimního krasu

Uskutečnil se další pracovní víkend na Dagmaře. Jako obvykle nejdřív kontrolujeme vodní stav v propadání V Jedlích a jeskyni 567A. I když byly v sobotu ráno na teploměru 4 stupně pod nulou, sluníčko svítilo a tak jsme si naplánovali těžbu na povrchu v Mlhově závrtu. Naše čtyřčlenné družstvo (Eternit, Bramborák, Vláďa a Maty) si dnes pořádně máklo.

Nad sondou jsme postavili trojnožku a začali vytahovat kýble s jílem. Při minulé akci odkrytou štěrkovou vrstvu jsme podhrabali, pod ní se nachází šedé jíly stále bez jediného kamene. Dobrým znamením a vodítkem pro další těžbu je fakt, že se v rohu sondy štěrková vrstva ostře stáčí kolmo dolů. Sondu jsme za sobotu prohloubili o 1,5 m, aktuální hloubka činí 4 m.

autor: Maty