Experimentální výpal vápna ve dnech Slavností železa v Rudici

Ve dnech 3.-4.7.2010 se uskutečnil v areálu Geoparku na rudickém Tumperku experimentální pokus výroby vápna v replice historické kruhové vápenické pece. Podobné pece pracovaly ve střední a jižní části Moravského krasu v oblasti Wiehlova údolí a u Březiny, jejich datování je však zatím sporné. Lze uvažovat o konci 15. stol. ale i o období mladším. Pec má konstrukční vlastnosti, které umožňují žíhání vápence po římském způsobu. Všem zúčastněným, kteří pomohli při zprovoznění tohoto zařízení bych chtěl nyní poděkovat. Velký dík patří především pořadatelům celé akce, kteří její průběh zajistili (obec Rudice a o.s. Větřák). Za nezištnou pomoc při poskytnutí materiálu a umožnění přípravy experimentu děkuji I. Balákovi, A. Chaloupkovi a M.- Kylarovi. Za osobní, dokumentační i metodickou výpomoc bych chtěl poděkovat kolegovi P. Holubovi, P. Svobodovi s přítelkyní Bárou, M. Hadařovi a především Z. Dvořákovi. Za psychickou podporu taky samozřejmě své ženě Lence s našimi vydařenými mláďaty. Pokud to někoho více zajímá, tak bližší údaje lze najít např. na tomto odkazu: www.uapp.cz/index.php?nid=8292&lid=CZ&oid=1583123

Nepřetržité žíhání vápence má i něco do sebe. Za 23 hod. se nám podařilo objevit a vyzkoušet různé vychytávky, jako např. "Rudické vidle", oblíbená to pochoutka vápeníků. Zajímavý byl také nově vyzkoušený explosivní čistič pece od popele v průběhu vypalovacího procesu, na který přišel sám Ursus. Ten byl však s rostoucím soumrakem raději pro své ohlušující efekty zamítnut. Byl objeven další překvapivý efekt vtipně nazvaný "ďáblova slina", to když se Fandovi podařilo vznítit vrcholový sopouch pece svým jediným odplivnutím, jsa nad pecí držen dvěma chlapy, což se ostatně ujalo i u dalších obsluhovačů a předváděčů pro zvědavou veřejnost. Pec nakonec přečkala celkem v pohodě úterní přívalovou bouřku, kdy byl její obsah částečně vyhašen. M. Kylar však stačil vrcholek pece zakrýt a topný kanál ucpat kameny, což zachránilo celý náš výdobytek pro očekávané chemické analýzy. O tom, že experiment skončil zdárně, svědčí dobré vlastnosti vápenného hydrátu, který byl využit Hadařem pro vybílení svého chlívku.

autor: lblazek