2013

23.11.2013 – Na přelomu listopadu a prosince se chystá akční
jádro ZO Zlatý kůň na pracovně-exkursní miniexpedici na Slovensko.
Převážná část programu se bude odehrávat na území Važeckého krasu, ale v
plánu je i srdcová lokalita naší slovenské spojky z OS Liptovský
Mikuláš, popř. nějaká kolaborace v Jánské dolině. Necháme se překvapit,
každopádně pokud naše játra odolájí očekávanému přísunu Borovičky či
jiných záludných lihovin, po návratu bude podán patřičný raport.

3.10.2013 – Byla provedena reorganizace obrázkových alb, kdy jsem
zredukoval a upravil tématickou nabídku v základním menu – alba 1 až 7 –
a do nich pak přesunul původně samostatné položky jako podalba. Myslím,
že nyní je orientace v albech a jejich podsložkách mnohem přehlednější.

1.10.2013 – Ve dnech 20. – 22.9.2013 se ZO 1-04 Zlatý kůň
zúčastnila tradičního Setkání speleologů, tentokráte pod Ještědem v
Liberci. Konkrétně byli přítomni: předseda J.Bohatý, technik P.Amler a
dále řadoví členové M.& P.Křížovi (Bylinky) a L.Faitl. Exkurzně jsme
navštívili Cechovní štolu nedaleko Kryštofova Údolí, většina též
Nedobytnou jeskyni přes údolí naproti. V odpoledních hodinách jsme ještě
stihli nad opačným koncem Liberce prošmejdit členitý labyrint suťové
jeskyně Valhala s ponorným tokem Černé Nisy. Někteří členové se ještě
vypravili v pozdních nočních hodinách na improvizovanou prohlídku
podzemních krytů Civilní obrany v samém centru města. 

28.4.2013 – Při procházce lesy pod vrchem Hradiště u Chomutova
byl dne 26.4.2013 zaregistrován blíže nespecifikovaný podzemní objekt.
Zdáli se jevil jako pouhá nora od lišky či jezevce, ovšem při
bezprostředním ohledání na místě vyšlo najevo, že strop tvoří pevná
hornina a fotosondáž ukázala, že se prostor za vstupem zvětšuje a zřejmě
pokračuje. Při další návštěvě bude nutné vzít lopatku a odhrnout hlínu
ve vstupu. Pak se ukáže, zda je dutina přírodního, či lidského původu
(mohlo by se jednat o nějaký zapomenutý dobývací pokus z hluboké
historie).

16. – 17.4.2013 – Jarní návštěva "suché rokle" a jejího blízkého
okolí mezi Krásnou Lípou a Bezručovo údolím nad Chomutovem. Při té
příležitosti pozorovány a zaznamenány zajímavé hydrologické jevy, kdy
hlavní vodoteč, pramenící povýše na louce, se hned na několika místech
během svého toku opětovně ponáří a znovu vyvěrá, aby definitivně zmizela
pod zemí ještě před hranou samotné rokle. Druhý, neméně vydatný
potůček, vyvvěrá přímo z pukliny ve skalní stěně v horní části boční
roklinky. I ten se po cca 20ti metrech opět ztrácí. V průběhu cca
dvousetmetrového neznámého podzemního úseku se tyto vody někde spojují a
společným, poměrně výrazným vývěrem přímo ve dně dosud suché rokle se
objevují opět na denním světle. Tento potůček protéká dalších cca 300m
roklinou, nicméně těsně před vyústěním do říčky Chomutovky v Bezručově
údolí se ztrácí v naplaveninách. 

8.4.2013 –  Sobotní čerpací pokus v Petzoldově lomu dopadl
v souhrnu úspěšně. Počínaje přípravou a instalací potřebné ekipáže vše
běželo jak po drátkách a bez zbytečných prodlev. Nedošlo k žádným
zásadním technickým potížím a díky poměrně velkému počtu účastníků mohlo
samotné čerpání probíhat ve "směnách", protože na kontrolních
stanovištích musely dvojice měřičů stavů hladin mrznout několik hodin.
Čerpány byly postupně tři hladiny v nejnižších partiích systému, přičemž
kontrolní stanoviště byla u čtyřech. Prokázalo se, že krom jedné z nich
všechny ostatní spolu nějakým způsobem komunikují, respektive mají
stálý, poměrně vydatný přítok zatím neznámého původu. Co je tedy
důležité, množství vody je dostačující pro případnou hydrotěžbu někdy v
budoucnu. Akce se zúčastnili zástupci skupin Barrandien, Zlatý kůň,
Týnčany, Geospeleos, jeskyňáři z Kladna, Plzně a další nezávislí
příznivci. 

25.3.2013 – Další mimořádná a v pravdě historická akce v Petzoldově lomu proběhne
v sobotu 6.4.2013. Bude se jednat o čerpací zkoušku za účelem posouzení reálnosti
případné hydrotěžby v jeskynním systému. Akce bude probíhat pod dohledem odborníka,
a tím není nikdo menší, než Radim Brom z Týnčan,
kde mají s touto nepříliš příjemnou metodou odstraňování sedimentů bohaté zkušenosti.

24.3.2013 – To, co bylo fakticky jisté již na konci roku 2012,
se dnes stalo oficiální vydáním nové mapy Petzoldovo jeskyní, kdy zmapovaný
a zaměřený polygon systému překročil magickou číslovku 700m.
Ovšem ani toto není již aktuální údaj, neb zbývají nezaměřeny ještě některé "hůře"
přístupné partie a nové metry přibývají v podstatě během každé uskutečněné akce.
Troufám si tedy bez přehánění říci, že doměřením těchto částí dosahuje v současnosti
reálná délka systému 720m.

14.3.2013 –  V sobotu 23.3.2013 je naplánována "velká akce" v Petzoldovo jeskyních
u Srbska v Českém krasu.
Na výběr je mnoho činností v různých částech systému, takže "práci" zde najde klidně
i přes 20 lidí.sraz je tradičně v 9.00 hod. v lomu (vrátný u vjezdu do areálu
bude o akci uvědoměn, takže brána by měla být otevřená).
Pro přespolní: samozřejmostí je ohniště s grilovacím roštem a posezením
v komfortním přístřešku V případě nepříznivého počasí.
Každopádně špekáčky, či jiné opékací propriety s sebou.
Případné umytí po akci v teplé vodě lze domluvit hned ráno s majitelem lomu.
Po skončení akce (cca kolem 17:00) lze v případě zájmu podniknout exkurzi.

Všichni dobří jeskyňáři, kteří se neštítí celodenního kopání
a vynášení sedimentů z jeskyně, jsou srdečně zváni!

ZO 1-04 Zlatý Kůň & ZO 1-11 Barrandien 

autor: speleology