Průvan v Propasti pod Kaplí! (25.–30.10.2013)

Propast pod Kaplí, jeskyně DagmarS přípravami na nadcházející vícedenní bádání jsme začali hned v pátek a v jeskyni Dagmar provedli revizi a opravy dvou ocelových lanovek tolik potřebných pro sobotní akci. Druhý den dopoledne dorazili pomocníci. Tedy ne k nám, ale k ZO Moravský kras, ti se vzali nezbytný počet lidí do Vymodlené a zbytek pracantů nám na sobotu "zapůjčili". Dorazil i Libor a spolu s námi nás bylo dohromady 10, tak akorát na odtěžování deponie z Dómu nádob v jeskyni Dagmar na povrch.

Na deponii v Dómu nádob je při pracovních akcích ukládán materiál, který je vytěžen jak z pracoviště v Propasti pod Kaplí, tak z Chodby pionýrů. Deponie už pomalu přetékala, takže byl nejvyšší čas přesunout sedimenty směrem k povrchu. Pracanti jsou rozmístěni po trase a rozjíždí se těžba. Po 15 kýblech se objevuje komplikace – došlo k vytržení kotvení horní lanovky pod vchodem do jeskyně. Lanovka zde byla ukotvena spitem do velkého kamene (liťák tu není), kámen ale naprasknul již na jaře při zatlučení spitu, takže jeho vytržení bylo dřív či později očekáváno. Bez lanovky se v tomto počtu lidí nedá těžit až na povrch, proto okamžitě přecházíme k náhradnímu řešení: kýble jsou vysypávány pod horní lanovkou v Jezevčáku a je sem vytaženo dalších 60 kýblů. Přichází pauza na svačinu a přichází taky Jirka Kunc, takže s ním slézám do Propasti pod Kaplí a pokračujeme v opracovávání bloku ve dně pracoviště. Až je akumulátor do vrtačky úplně vybitý, leží už na dně další porce narubaného kamení a my se můžeme vrátit na povrch. Navečer ještě exkurze po jeskyni spojená s kontrolou vody v Propasti II – došlo ke zvýšení hladiny na 6,5 m. Nedělalo se ale jen v jeskyni, na základně povedl Termit potřebné úpravy na elektroinstalaci.

sestup k ústí Propasti II, jeskyně Dagmar

Nádherné nedělní dopoledne vybízelo k procházkám po krasu, tak jsme podnikli povrchovou exkurzi Ostrovským žlebem a po plošině. Po obědě jsme se s Honzou přidali k Liborovi a Milanovi na pracovní akci ve Vymodlené. Zde to po ukončení dnešního bádání vypadá maximálně příznivě, proto večer na Dagmarácké základně zvěstuji, že "ve Vymodlené budou brzy další objevy" (rozhodně jsem ale nečekal, že se tam borci prokopou hned příští pracovní akci!).

Pobyt v krasu jsme si tentokrát trochu protáhli, takže jsme v Propasti pod Kaplí bádali i v pondělí a úterý. V pondělí byly ze dna odtěženy všechny nalámané kameny, o den později přišlo na řadu loupání bloku pomocí klínu a palice. A taky vytěžení další série kýblů plných hlíny, což je možné jen díky tomu, že blok po svém opracování zavazí čím dál méně. Hlína je stále plná sintrových desek a úlomků krápníků. Před ukončením akce se ještě pokouším trochu pročistit a rozšířit volnou puklinu zející mezi rozstřelovaným blokem a liťákem a pak, abych do ní mohl trochu nahlédnout, přesunuji se do krkolomné pozice hlavou dolů, obličejem až ke škvíře a nestačím žasnout – z pukliny vane naprosto evidentní průvan!!! Radost z toho je ohromná:D Po těch metrech náročného probíjení přes sintrové desky, sintrem stmelené balvanité ucpávky a podobné překážky přináší první zjištěný průvan potvrzení smysluplnosti prací a taky další motivaci k pokračování.

průvanová puklina na dně Propasti pod Kaplí

pohled do průvanové pukliny

Po několika poměrně náročných dnech si ve středu před odjezdem dopřáváme povrchovku po Holštejnsku, počasí už je tentokrát to pravé podzimní. Na závěr nahlédnutí do propadání V Jedlích, potok teče, ztrácí se oběma ponory.

Dík za pomoc všem, kteří se tu během uplynulých dní při bádání vystřídali.
Fotky z nedělní akce u Milana, zápis na webu Moravského krasu.

autor: lukas