Zraz speleopotápačov v Tisovci a Moravská jaskyňa (8.–11.10.2015)

jeskyně TeplicaDo Tisovce jsme se chtěli na podzim vrátit k našemu rozpracovanému dílu – Moravské jaskyni. A protože nás už loni Dušan zval na setkání speleopotápěčů, spojili jsme naši návštěvu Tisovce s touto akcí. Do Tisovce přijíždíme ve čtvrtek pozdě v noci, přespíme na Suchých dolech a poté se v plné polní vrháme do Moravské jaskyňe. Uvnitř jeskyně jsme překvapili 14 vrápenců malých, zatím nehibernovali, ale netvářili se moc nadšeně.

Při prvním ohledání jsme nemohli přehlédnout, že zde Dušan během naší nepřítomnosti stihnul provést některé úpravy, především zahloubil dno pod objevitelským průlezem. Vlez do jeskyně je tak pohodlnější, pro transport natěženého materiálu z hloubi jeskyně ven na povrch se bude muset dno ještě trochu prohloubit a prostor rozšířit. Tak se pouštíme do série činností, které jsou jen přípravou na pořádnou těžbu na čelbě. Tj. rozšiřujeme prostor pod objevitelským průlezem a čistíme plazivku před Vlasovou siení od sypkého materiálu na jejím dně, aby tudy lehce projela lódna s nákladem.

Vlasová sieň, Moravská jaskyňa

Protože je nás dost, začínáme u toho rovnou i s prací na čelbě ve Vlasové sieni v místě, kde se pod protější stěnou rýsuje další pokračování jeskyně. Toto místo je přímým pokračováním přístupové plazivky, pod stropem je navíc nízký volný prostor a posledně jsme tu cítili proudit průvan (tentokrát cítit není, ale to se dalo vzhledem k venkovní teplotě tušit). Jde to tu ale pomalu, hlína je zhutnělá, kameny šikovně zaklíněné a je to celkem boj. Místo postupu v přímém směru se zde zatím zahlubujeme, aby se posléze snáze kopalo pod skalní stěnu. Když vzniknou prodlevy s přísunem materiálu nakopaného na čelbě, průběžně se zahlubuje a pokračuje i v nízké chodbě nalevo za objevitelským průlezem. Tady je hlína o poznání kypřejší a postup snazší. Odpoledne, když práci ukončujeme, není za námi ta vykonaná práce až tolik vidět (vzhledem k našemu vynaloženému úsilí). To je dáno přípravnýma pracema, které nás zdržely, ale díky kterým bude další těžba plynulejší a rychlejší. Po převlečení jedeme do Tisovce navštívit civilizaci, konečně se přivítat s Dušanem a Katarinou a domluvit podrobnější program na zbytek víkendu.

Vlasová sieň, Moravská jaskyňa

V sobotu už se věnujeme setkání speleopotápěčů. Ráno proběhla registrace účastníků setkání, nákup literatury spjaté s místními jeskyněmi a přírodou, prohlídka vystavených fotografií, historických článků spojených s potápěním na Muráňské planině a jiných exponátů. Následně se přesouváme do terénu na exkurze do jeskyní, kde se psala historie místního speleopotápění. Nejdřív je to jeskyně Teplica objevená potápěči přes sifon, dnes se vstupuje proraženým suchým vchodem. Teplica je místo, odkud vyvěrá většina vody propadající se do podzemí v oblasti Suchých dolů. Jeskyně má dvě úrovně, horní tvoří mohutná fosilní chodba, spodní je protékána vodním tokem s jezírky a vodopádem. Celá jeskyně je ukončena ve směru k Suchým dolům doposud nepřekonaným sifonem.

vodopád v jeskyni Teplica

Druhou exkurzní lokalitou je Jazerná jaskyňa, taktéž objevená podvodní cestou přes Periodickou vyvieračku. Osobně jsem tu už poněkolikáté, ale poprvé mám to štěstí a slyším to pověstné periodické dunění a hučení vody v jezeře. Tentokrát poměrně slabě slyšitelné, zato v krátké periodě cca 5 min.

Jazerná jaskyňa

Po exkurzích se vracíme do Tisovce a v teple kulturáku se věnujeme guláši, pivu a hlavně přednáškám. Ty se týkaly jednak fenoménu poslední doby – Jazerné jaskyňe, kde se nedávno podařil objev tzv. Tisovské podvodní sopky, ale též širším souvislostem odvodňování Suchých dolů. Další přednášky pak zabloudili i po vzdálenějších speleopotápěčských lokalitách se spoustou krásných fotek a videí. I jako nepotápěči jsme si program velice chválili.

před Bobačkou

Po náročném večeru jsme se (pro někoho nečekaně 🙂 dostavili v neděli na závěrečnou exkurzi do Bobačky. Dle instrukcí od Aldy jsme si tuto jeskyni nesměli za žádných okolností nechat ujít. A brzy jsme zjistili proč. Jeskyně (opět objevená průnikem přes sifon, nynější suchý vchod je prokopán výš) je neskutečně vyzdobena krápníky, výzdobou se tu vyloženě plýtvalo, marně jsme v paměti lovili, kdy naposled jsme tolik krapasů a jiné sintrové výzdoby viděli… Víc není potřeba popisovat, to chce vidět. Po návratu z Bobačky jsme dořešili problém s defektem na autě, s Dušanem jsme zhodnotili proběhlou akci a naplánovali tu příští. Postup v Moravské jaskyni nám trochu zbrzdilo setkání potápěčů, ale rozhodně to nebylo na škodu, akce to byla velice přínosná. Za slunce západu pak Tisovec zase na nějaký čas opouštíme.

Účastníci:
ZO 6-08 Dagmar: Andrea Pěkná, Matouš Ryček, Jakub Šlimar
ZO 6-20 Moravský kras: Libor Budík
ZO 6-21 Myotis: Luboš Trtílek

P.S. Aktuální informace od Dušana: Proběhla pracovka v Moravské jaskyni ve složení Dušan, Miro a dva jejich kamarádi. Zahloubili se v nízké chodbě nalevo za objevitelským průlezem, prokopali se o 3 m dál a v tomto místě chodba dál mírně klesá, pokračuje a při stále stejném volném profilu pod stropem je vidět dalších 6 – 7 m dál.

Zápis z akce taktéž na webu Myotisu, další fotky u Šlimce.

autor: Maty