Téma „Komerce v Moravském krasu“

Chtěl bych reagovat na dva v poslední době zde uveřejněné články týkající se komerčních exkurzí v jeskyních MK a osoby Oldy Štose ml. (Pavouka). Jakkoli může být tato otázka kontroverzní a jakkoli nemám nic proti tomu aby se zde diskutovala, tak mně bytostně vadí, že tu někdo uveřejňuje soukromou e-mailovou korespondenci aniž by měl od zainteresovaných osob k jejímu uveřejnění souhlas! Proto jsem taky oba články odstranil a v případě, že se budou podobné záležitosti opakovat, tak vážně popřemýšlím o moderování článků v Magazínu.

Některé části té "uniklé" korespondence mi přišly ale natolik zajímavé, že je škoda je nechat jen tak plavat. Takže přesuňme se do obecné roviny a zkuste napsat co si myslíte o tomhle:

  • Je rozdíl mezi komerčním prováděním veřejnosti na "domácí" lokalitě či komerční exkurzí vedenou na lokalitu objevenou někým jiným?
  • Má objevitel, ten kdo jeskyni na své náklady vystrojil a zdokumentoval, věnoval výzkumu nemalé finanční prostředky právo vyslovit zamítavé stanovisko ke komerčním exkurzím prováděných na takové lokalitě? Uvážíme-li, že jeskyně jsou státní.
  • Je exkurze za pomoc na lokalitě to stejné jako exkurze za peníze?
  • Jsou dny otevřených dveří v jinak veřejnosti nepřístupné lokalitě pořádané některými organizacemi jednou za čas a s dobrovolným vstupným totéž co komerční exkurze?
  • Kolik stovek či tisíců kamarádů, příbuzných, kolegů z práce jste za dobu co jeskyňaříte provedli jinak veřejnosti nepřístupnými jeskyněmi?
  • Měl by jeskyňář před působením v jeskyni absolvovat kurz speleologie? Kdo by měl jeskyňáře školit?
  • Lze systém průvodcovských služeb za peníze provozovaný ve velkých krasových oblastech Francie, Švýcarska atd. aplikovat na Moravský kras?
  • Chceme lidi masově vodit za peníze do veřejnosti nepřístupných jeskyní?
  • Je v pořadku, že za vše je potřeba platit?
  • Napadají vás další otázky?

autor: admin1