Sváteční bádání v Pohanské svatyni

S tím,jak se nám kvapem blíží konec roku, tak se i snažíme pokročit na našich projektech.Objevem Šnekovy hlavy nám práce neubylo, spíše naopak přibylo.Z jednoho pracoviště, Staré štoly se najednou stalo pracovišť několik, a čím více tyto nové prostory odhalujem a poznáváme, tím vyvstává více otázek než odpovědí.S přibývajícími venkovními plískanicemi se navíc do podzemí dostává víc a víc vody, která nám podemílá přístupový svah do objevu.Maximální pozornost proto věnujem nalezení nového, bezpečnějšího přístupu a současně i intenzivně pracujem na prolongaci nových prostor v místech, které směřují do zatím neznáma.

Speleovánoční týden jsme započali v den předštědrovečerní, v pátek.S Dejvem a Pavlem Konečným jsme vyrazili v podvečerních hodinách do jeskyně.Před odchodem jsem si vyrobil dýmovnici ze staré rukavice, oleje, novin a lihu.Poté, co jsme došli do Velké síně, zalezl jsem s těmito ingrediencemi do Odporného komínu, do nedávno objeveného komínku.Tam jsem toto uvedl v činnost, ve snaze se tímto prokouřit do partií Šnečí hlavy, kde vyústění očekáváme.I když kouř okamžitě mizel do neznámých míst, průvan je tu opravdu velice výrazný, nepodařilo se tento na druhé straně zaznamenat.S největší pravděpodobností se tudíž nad Brežněvákem nacházejí další, nám dosudneznámé prostory.David s Pavlem se mezitím stihli prosoukat do štricle.Poté, co jsem dorazil za nimi, věnovali jsme se závalku v meandrující chodbě pravého tykadla.Opět jsme rozebrali a poshazovali něco kamenů a postoupili pár decimetrů vstříc neznámu.V pozdních nočních hodinách jsme se vrátili na základnu, tentokrát vstříc teplíčku a alkoholovému opojení.

Sobota, den zrození našeho Předsedy byla plně v duchu odpočínku a večerním Zpívánkám.Bádání byl věnován až Boží hod, první vánoční svátek.Do jeskyně jsem se odebral s Francim a našimi přáteli ze ZO 5-05 Trias Alčou a Kubem.Cílem této akce bylo zmapování Odporného komínu, včetně nejnovějších postupů a zahrnutí tohoto do celkového polygonu .Souhrou okolností se mě podařilo i Franciho přesvědčit, aby ještě jednou zalezl do objevů.Tím jsme mohli do mapy přidat i místa, která jsme při dvou předešlých akcích zmapovat nestihli.Alča s Kubem si mezitím tyto nové prostory, včetně komínu s výzdobou zexkurzovali.Po pečlivé anályze získaných dat jsme došli k zajímavým poznatkům.Nově objevený komínek v Brežněváku už půdorysně přešel prostory Šnečí hlavy a opravdu míří do zatím neznámých míst.To vysvětluje, proč se páteční kouřová zkouška v objevech neukázala.Navíc nám to ukázalo, že koncový, na JV směřující zával má relativně malý kousek pod sebou skalní dno.Další ze zajímavých poznatků je ten, že meandrující chodba v pravém tykadle do těchto míst taktéž směřuje.Zbytek večera jsme věnovali oslavám a odpočínku.

V pondělí jsem se do oblasti jihovýchodního zlomu vydal s Kolbim, Alčou, Kubem, Dr. Skálou a Raďasem.Nejprve jsme zavřeli Přehradu, aby se do ní dalo plavit.Natransportovali jsme do nejvyšších míst hadice, nainstalovali proudnici a spustili hydrotěžbu.Chvíli jsme se věnovali kontrole protékající vody, nakonec jsme nechali přírodu pracovat za nás.Další prolongační práce tohoto dne už probíhaly jen v teoretické rovině v útulném teplíčku základny.

Úterý pro mě bylo dnem pracovním.Do krasu se mě podařilo vrátit společně s Dejvem v odpoledních hodinách.Jelikož tento den probíhala další z pracovních akcí v sifonech pod Barovou jeskyní, byla už od předpoledních časů uzavřena Přehrada a nedalo se projít do Velké síně.Kolegové nejprve dokončili betonáž hadice do spojky mezi Dómem ticha a Větrným tunelem.Poté pokračovali v hledání dalších chodeb pomocí proudnice.Sice se podařilo dvě chodby nalézt, ale úspěšné nálezy to bohužel nebyly.Jedna chodba končila slepě, druhá, směřující pod Čtvrtou propast se bohužel vrátila zpět do Horního jezera.

Já jsem odpoledne věnoval exkurzi.Na základně nás navštívil Alda Havel s Bohoušem, doprovázení kamarádkou Jitkou a jejím přítelem.S nimi jsem si prošel klasické exkurzní kolečko do Májových jeskyní, zakončené návratem přes druhou větev Buzgaňgu, hostům se nechtělo plavat přes takřka zaplněnou Přehradu.Na vlastní pracoviště v oblasti JV zlomu jsme se vydali s Dejvem až v pozdních večerních hodinách, poté co Přehrada byla vypuštěna.Tuto akci jsme věnovali Odpornému komínu.Pokračovali jsme v rozšiřování úžin ve vstupních partiích této, doufejme že již brzy nové cesty do HMŠ.Nakonec jsme posunuli proudnici o kousek dále a výše vstříc novým, nám zatím neznámým prostorám.

Středa, běžný pracovní den byl pracovním i pro mě.Práce v jeskyni však nastála.Sice většina osazenstva odjela si užívat zimních radovánek do hor, přesto zůstalo několikakceschopných jedinců, kteří pokračovali v průzkumu tohoto zatím druhého nejdelšího jeskynního systému v ČR.Dejv, podpořen Jirkou Kuklem a Alčou s Kubem z Triasu pokračovali v pracech v Odporném komíně.Podařilo se jim odstranit předešlou akcí rozrušené kameny z čelby a další dávku materiálu připravit pro další akci.Ve večerních hodinách, po mém návratu do krasu jsme se do jeskyně vydali znovu.Mě s Dejvem tentonkrát podpořili Jirka Kukla, který se věnoval úpravě prostor Velké síně .

Čtvrteční den byl věnován hlavně jeskyni Barové.Vlasta Káňa měl na tento den sezvány naše významné geology k posouzení sedimentárního profilu v Druhé propasti, na kterém už několik měsíců intenzívně pracuje.Já jsem se na základnu dostal kvůli pracovnímu vytížení opět až v odpoledních hodinách.Využil jsem přítomnosti Dušana Hypra -Klobouka k tomu, abych z něj vytáhl něco rozumů.V podvečerních hodinách jsme se ale věnovali i speleologii praktické.Tentokrát jsme do jeskyně vyrazili já s Dejvem a výraznou pomocí byl Franci, který s námi zůstal i po skončení akce v Barovce.Tuto akci jsme věnovali Odporňáku.V silné trojce jsme poshazovali a odklidili všechny další uvolněné kameny a opět postoupili o pěkný kousek vstříc kýženému spojení s HMŠ.

Pátek byl už i pro mě dnem volna.Sice nám ubyl Franci, který v dopoledních hodinách odjel na svůj mateřský sever krasu, ale i tak jsme pokračovali v pracech na našich oblíbených místech.Pacovištěm nám bylo právé tykadlo Šnekovy hlavy.Věnovali jsme se rozrušování závalu v koncových partiích této krásně meandrující chodby.S Jirkem Kuklem jsme rozebírali zával kamínek po kamínku.Sice jsou to kameny malé, za jiných okolností lehce řešitelné, ale situace na pracovišti je opravdu jen pro velice otrlé jedince.Akci jsme po několika hodinách práce přerušili a odebrali se na základnu podpořit kolegy, jeskynní teoretiky.Poté, co jsme se ohřáli a pomohli něco vypít, vydali jsme se s Jirkem na pracoviště znovu.Chvíli jsme pokračovali v drobném rozebírání, než na Jury přišla spásná myšlenka.Zkusme zával rozebírat na dálku pomocí lana.Uvázal jsem proto lano za jeden z kamenů a odlezl za roh , kde jsem se cvakl do bezpečného jištění.Už z bezpečných míst jsem za konec lana zatáhl a ono to fungovalo.Odházel jsem proto popadané kameny a udělal pokus další.Tento však neměl úspěch.Ve své megalománii jsem opravdu liťák neutáhl :-).Proto jsem lano převázal na další kámen, který se sice jevil bezvýznamně, ale byl to jeden z mých omylů.Po jeho vytržení nastal karneval.Několik centimetrů před obličejem se mě přehnala smršť sedimentů.Po chvíli se ale situace naštěstí uklidnila a chodba se uzavřela větším balvanem, který bránil sesuvu dalších sedimentů.Za zvuků dalšího padajícího materiálu jsme úprkem prostory HMŠ ůprkem opustili do bezpečí základny.

Sobota byla posledním dnem roku 2011.Odcházeli jsme do jeskyně s vědomím, že co nestihnem objevit tento den, budou už objevy roku následujícího :-).Dejv si zalezl do Brežněváku, kde se věnoval technickým úpravám přístupové cesty na pracoviště a kabelovým a hadicovým tahům.S sebou si vzal pouťovou frkačku, kterou se nám snažil dávat zvukové signály do HMŠ.Poté se věnoval dalším úpravám přístupové cesty a přeinstalaci proudnice dále a výše.Já jsem si do Štricle zalezl.Poshazoval jsem uvolněné kameny z předešlé akce a nachystal si pracoviště na další práce.Chvíli jsem se v těchto místech věnoval relaxaci.Při poslechu různých zvuků za závalem se ozývajících, jsem dospěl k zajímavému poznatku.Z prostor za závalem se ozývaji velice zajímavé syčivé a bublavé zvuky, které jsou doplněny zvukem kapající vody ve volném prostoru.Po analýze mapových podkladů, do kterých jsem zatím odhadem vložil nejnovější postupy, jsem dospěl k přesvědčení, že tato místa se již nachází přesně nad prolongovaným komínkem v Odporňáku.Po zvážení všech pro i proti, posouzení možných rizik a konzultaci s osobami zainteresovanými jsem se rozhodl k razantnímu kroku.Při nejbližší pracovní akci, kterou plánuji na některý z všedních dnů následujícího týdne zatáhnu do těchto míst hadice a pokusím se postoupit výrazněji.Jirka Kukla v témto času pokračoval v úpravách Velké síně.Práce se mu daří perfektně a hosté květnových DOD budou určitě spokojeni.

Zbytek tohoto dne jsem věnoval exkurzím.Dr. Skála dovedl na základnu významnou návštěvu Ruské geoložky Olgy a její dcery Lyuby, které standartně pobývají až v dalekém Permu.Tyto jsem vzal na exkurzi k ÚPBK.Tato exkurze byla čistě procházková, děvčata na základnu přijely bez jakékoliv jeskyňářské výbavy.Toto jsme si vynahradili při exkurzi večerní.Už plně vybaveni jsme si dali klasické kolečko do Májových jeskyní.Olze s Lyubou jsme se plně věnovali já, Raďas a Jirka Kukla.Později nás v Hlinitých síních doběhl i Kolbi.Exkurzi jsme této vzácné návštěvě vyjímečně zpestřili i o chodbu Smradlavé princezny a kompletní Ďáblův dóm.Tato exkurze se protáhla natolik, že po zjištění v Májovkách, že do půlnoci zbývá necelých dvacet minut,jsme úprkem vyrazili zpět do míst civilizovanějších.Novoroční přípitek v Halštatu jsme, sice na poslední chvíli, ale stihli.Poté jsme si ještě prolezli kompletní Svozilku, včetně Větrného tunelu.Pak už jsme se až do ranního rozbřesku společně věnovali oslavám Nového roku.

V Neděli jsme už nenašli další morál k pokračování prolongačních prací.Vydali jsme se alespoň s Kolbim v odpoledních hodinách do Velké síně.Tato skoro nejeskyňářská výprava byla pouze o tom, že jsme na chvíli pustili čerpadlo a tlakovouvodou si připravili materiál na další z následné řady pracovních akcí, které nás rok u2012 čekají.Poté jsme se rozjeli do svých domovů k zaslouženému odpočínku, navíc s vědomím, že jsme plánovanému dohnání Amatérky maximálně napomohli.

autor: lblazek