Sobota na Řičánce

V sobotu se tedy uskutečnila pracovní akce na pracovišti pod skálou Gavaňou, kterou jmenujeme podle majitele bývalého lomu jako jeskyně Řičánkova skála. V úvodu by bylo vhodné připomenout, že pravá jeskyně byla objevena roku 1985 několika členy ZO 6-11 Královopolská a po několikaleté odmlce v roce 2007 znovuotevřena členy ZO 6-12. Po jejím znovuobjevení byla dutina zmapována a vchod opět zavalen.

První ražená šachta budovaná členy naši ZO byla opatřená výželezou a dosáhla zadní neprůlezné partie výše jmenované prostůrky mezi bloky, přičemž otevřela další dutiny budované skalní stěnou a zaklíněnými balvany. Nejzazší trativodné cesty byly vytvořeny sufozí v náplavových sprašových hlínách. Po destrukci vyželezené šachty, která se přiblížila hloubce 7 m, budujeme průzkumnou šachtici v podstatně větších dimenzích a pažíme ji dřevem. Rozměrný výkop nové šachty odkryl dvě protilehlé paralelně jdoucí skalní stěny, které jsou nejspíše pozůstatkem asi 3 m širokého kaňovitého útvaru (krasové rokle), jehož dno se nepodařilo zatím lokalizovat, nelze však podle reliktu stropu vyloučit, že se může jednat o pozůstatek velké jeskyně směřující od ponorů Hostěnického potoka směrem ke Kamennému žlíbku.

O víkendu bylo dosnižováno a vyrovnáno dno při jjv. rohu šachty. Vytěžený materiál byl deponován jako obvykle pod stěnu bývalého lomu. Bylo rozhodnuto, že dojde k rozebrání výželezy až po rám, který je zapažen ocelovými larsenami, což by mohlo nastat cca po 1,5 m vytěžení materiálu kolem první šachty. Nyní je potřeba zarovnat spodky pažení a nachystat další rám, včetně nových pažnic. Chtěl bych ještě upozornit, že výjimka na tuto lokalitu končí tento rok, proto je potřeba s obnovou šachtice pohnout a připravovat pomalu žádost o prodloužení prací na lokalitě. Už nyní je potřeba shromažďovat materiály k vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu a průzkumu lokality pro Správu CHKO MK v Blansku.

 

Omladina v šachtě na Řičánce 2012Další akce na Řičánce proběhne v sobotu 5.5.12. Sraz je na lokalitě mezi 9. a 10. hod. ranní. Beru vrtačku, kterou posledně poslal expresně P. Nováček. Jelikož se vrtačka minula s ostatními doplňky, nebyla na poslední akci použita. Je potřeba upravit kapsy pro instalaci rámu, aby nedošlo k jeho pohybu.

 

Mechový závrt - štěrkyČást zúčastněných pobyla na Mechovém závrtu, kde jsem dokumentoval říční sedimenty z poslední těžby v Centrálu. Jednalo se o valouny a oblázky nekrasových hornin.

 

Akce se zúčastnili: P. Kos, F. Kos, P. Kos, O. Kos, L. Kosová, Jan Němeček, Lukáš Dvořáček a Pavel (Zuzanáč) Michna.

autor: lblazek