Shrnutí roku 2017

Na náš web již byly doplněny všechny články z roku 2017 a než se začnou hrnout zápisy z letošních akcí, je opět čas na krátké shrnutí celého roku. Co se týče objevů, nepřinesl rok 2017 na domácí půdě nic převratného. Významným okamžikem bylo snad jen zahájení průzkumu na nové lokalitě – Jedelské ventarole. Přesto se na našich pracovištích dost postoupilo a výsledky se snad brzy dostaví. Úspěšní jsme byli ale na Slovensku a v Rumunsku, kde se nám objevitelsky dařilo. Čtěte dál.

V jeskyni Dagmar byla hlavním pracovištěm stále Propast pod Kaplí. Hned z kraje roku přišlo nemilé zjištění ohledně nestability stropu na čelbě. I tak se nám podařilo postoupit dál, jenže přišla další překážka v podobě závalu před námi. Po zbytek roku jsme pak postupně zával zmáhali. Krom toho proběhlo v jeskyni Dagmar rozsáhlé vyklízení sedimentu a kamení vykopaného při budování těžební lanovky a deponovaného v Jezevčí síni. V září byl do vchodu jeskyně nainstalován těžební vrátek a v letošním roce by s jeho pomocí mělo začít odtěžování starých deponií z hloubi jeskyně.

jeskyně Dagmar, Propast pod Kaplí, tzv. Rakev

V květnu jsme zahájili průzkumné práce na nové lokalitě, Jedelské ventarole. Letošní "Dagmarácký pracovní týden" byl plně věnován práci v této jeskyni. V půli týdne se ale většina osazenstva přesunula na Slovensko na akci, kterou prostě nelze vynechat, a to na Jaskyniarsky týždeň ve Slovenském a Aggtelekském krasu. V Jedelské ventarole se intenzivně pracovalo po zbytek roku. Jeskyně byla zmapována, značného postupu (nejen) ve Ventarole se dosáhlo během velké pracovní akce na konci července a již v půli srpna dosahoval průkop na kolečka téměř k dosavadnímu konci jeskyně. Během "vzpomínky" se zabádalo jak v Dagmaře pod Kaplí, tak ve Ventarole, kde jsme začali k dosavadní délce jeskyně přidávat první nové metry. Ještě začátkem podzimu se dalo postupovat vpřed pomocí krumpáče, v listopadu už ale musela být do akce nasazena sbíječka. Nakonec byl největší problém s vyvážením koleček, kdy se s nastupující zimou mírný svah před jeskyní proměnil v nesjízdnou blátivou skluzavku a další práce tak budou pokračovat zase až na jaře.

průkop v Jedelské ventarole

V říjnu jsme v jeskyni V Jedlích obnovili problematický průlez do zadních částí jeskyně a rozhodli se provést jeho stabilizaci betonáží. První betonovací akci jsme podnikli krátce na to v listopadu, druhou pak během silvestrovského pobytu v krasu, stále však není hotovo.

problematický průlez v jeskyni V Jedlích

V roce 2017 nezůstala opomenuta ani jeskyně U Jedelské cesty – v březnu jsme v jeskyni otevřeli nové pracoviště a i když se sem letos chodilo jen sporadicky, podařilo se např. během rumbálového víkendu a víkendu na konci července vytahat přes 200 kýblů a o pár metrů čelbu posunout. Za zmínku stojí také podezření na možný výskyt CO2 v koncovém polosifonu.

nové pracoviště v jeskyni U Jedelské cesty

Probíhaly i další technické práce jako svařování nových žebříků a jejich instalace do Křížových jeskyní. Dlouhé žebříky se ale do Rozlehlého komína nepodařilo dostat, takže se další 2 akce v závěru roku soustředily na jejich úpravu, aby mohlo být vše dokončeno a jeskyně znovu bezpečně průchozí.

Bohouš svařuje žebříky

V Moravském krasu jsme opět spolupracovali s Myotisáky a se skupinami na jihu krasu, jmenovitě se Speleohistorickým klubem Brno a Královopolskou skupinou.

Ze zahraničních výprav musím na prvním místě zmínit Tisovský kras. Letos jsme pod Muráňskou planinu vyrazili 3× a byli jsme úspěšní. V květnu se podařilo objevit jeskyni Pasca, v srpnu jsme zdolali objevenou propast v jeskyni Pasca a popracovali především na jaskyni Prekvapenie, kde se následně v listopadu podařilo proniknout do volného pokračování.

jeskyně Pasca, objev v Tisovci

Dvakrát se členové skupiny vypravili také do Rumunského Banátu. Velikonoční expedice byla spíše seznamovací, říjnový výjezd už přinesl první větší objevy.

Spolupráce pokračovala také s JK Strážovské vrchy. V únoru jsme se blíže seznámili s oblastí Považského Inovce a jeho jeskyněmi a navštívili také systém Strážovská priepasť – Četníkova svadba. V srpnu jsme ve Strážovských vrších pomáhali při otevírce nové lokality nazvané Kamenný dážď (a letos dokonce pustila o pár metrů dál). A zúčastnili jsme se multiskupinové bádací akce v Dobrolínské jaskyni v pohoří Tribeč.

u vchodu do Strážovské priepasti

Se skupinami JS Aragonit a OSS Ružomberok jsme si zopakovali společný jeskyňářský výjezd do Chorvatska na Istrii a pokračovali na rozpracovaných lokalitách.

Z čistě exkurzních akcí musím vzpomenout slaňování ledopádů v Rudickém propadání, návštěvu speleo-montanistického setkání Speleo Four Rum 2017 a když jsem u těch štol, tak také akci "Břidlice". Uskutečnil se též vzpomínkový pochod na Karla Absolona a pro kladné ohlasy se letos patrně bude opakovat. Kromě několika pracovních akcí v Ochozské jeskyni byla tato jeskyně navštívena celá i exkurzně. Z klasických akcí jsme nevynechali ani Speleofórum, ani Setkání jeskyňářů v Labských pískovcích. Na Slovensku jsme se poprvé vypravili za jeskyňáři z Čachtic a na podzim jsme podnikli parádní výjezd do oblasti Jánské a Demänovské doliny. Vše jsme završili prosincovou pracovně-exkurzní návštěvou Jesenického krasu.

v Demänovské dolině

Přestože objevitelské výsledky nebyly takové, jaké bychom si přáli, byl to rok prožitý na plný plyn. Dokazuje to ohromné množství akcí, které jsme v roce 2017 absolvovali. Skupina teď funguje na maximum a snad to ještě nějaký čas vydrží.

autor: admin1