Pracovní akce v květnu a červnu 2013

Příští pracovní akce i nadále poběží ve dvoutýdenním intervalu. V případě účasti se ohlaste mailem. Pokud nastane změna, objeví se zde na webu. Předpokládané termíny:

3.-5.5.                  17.-19.5.

31.5.-2.6.             14.-16.6.

28.6.-7.7. (Dagmarácký pracovní týden)

autor: Maty