Povolení průzkumu v Mechovém závrtu

V pátek byla doručena kladná odpověď z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí v Brně, ve věci povolení výjimky a vydání souhlasu k činnosti v jeskyni V Mechovém závrtu na období 2011-2016. Výzkum a průzkum spočívá v: rozšiřování koncových úžin zejména pod propastí Huhu, těžbě suti v propasti Centrál včetně uvolňování kaňonovité chodby. Dále je možné otevřít sousední závrt ve směru k lomu Mokrá průzkumnou šachticí, která bude zaskružována a uzavřena.

Zmíněné práce budou prováděny v nezbytně nutném rozsahu, v případě zjištění archeologie či paleontologie bude ihned zastavena činnost a v pracích pokračováno až po písemném souhlasu MZM a informování Správy CHKO MK. Další neméně zanedbatelné podmínky jsou uvedeny v plném znění zaslaného rozhodnutí.

autor: PetrK