Petzl 1W LED versus halogenová žárovka

Množství jeskyňářů, nemaje na
jiná drahá moderní světelná děla (jejich majitelé nechť dále ani nečtou), stále
používá jako hlavní světlo Petzlovo řešení s názvem Duo. Zpočátku
obsahovalo dvě žárovky, jednu „úspornou" 
a jednu halogenovou (kryptonovou), zaostřitelnou na dálku. Kdo zažil
přechod z nifek a podobných vymožeností, tomu to tenkrát připadalo skoro
jako zázrak osvětlovací techniky. Z dnešního pohledu se jednalo stále o
bludičku. Záhy přestalo stačit i to a s příchodem vysokosvítivých LED diod
se spousta z nás snažila nadále inovovat. Asi nejen v mém případě to
byla postupně náhrada úsporné žárovky za 1 vysokosvítivou LED diodu, pak za
„zbastlený" modul se 3, později s 5 LED atd. Světelný výkon se sice spolu
s pokrokem ve vývoji LED diod trochu zvyšoval, ale již nastával problém s
prostorovým omezením umístění LEDek v čelovce. Pak přišel Petzl  s Modu’LED 14 Duo a bylo zase na nějakou
dobu jasno. Alespoň, co se týče běžného prostorového světla.

Při pohledu do dálky (výšky) jsme
však donedávna stále byli odkázáni na původní „žravou halogenku". Důvodem byl
opět zejména prostor pro původní žárovku, tj. závit E10 a mechanické ostření
světla změnou ohniska, kdy se pohybuje celá žárovka, a v přední poloze
mnoho prostoru mezi „sklem" a žárovkou nezbývá. Takže nějaký dostupný LED modul
se tam nevejde, minimálně bez značných úprav spočívajících mj. v „totálním
vybrakování střev". Jednu dobu snad byla dostupná tato možnost, ale dle
všeho v současnosti již není k dispozici. Před nějakou, mně přesně
neznámou dobou (asi 2 roky), přišel Petzl se svou 1W LED „žárovkou", primárně
určenou pro Duo Atex, což je řada světel Duo pro výbušné prostředí (latrýny
apod J).
Přesný název zní DUO ATEX 1W LED a
najdete ho v českém pracovním katalogu Petzl, aktuálně
z roku 2011
na straně 144 pod katalogovým označením E61700 2 nebo zde.
Celkově se dá říci, že tento modul se prodává v jakémsi „režimu ilegality".
Většina prodejců o něm vůbec netuší a pokud ho chcete, musíte znát přesně, co
chcete – nejlépe zmíněné katalogové číslo, a nejlépe se obrátit přímo na
oficiálního distributora Petzl v ČR. O důvodech lze spekulovat, kromě vysoké
ceny se jako nejpravděpodobnější verze jeví to, že Petzl, již jako výrobce
zejména outdoorového a pracovního vybavení, dnes prosazuje jiná světla, a
nějaké vylepšování Dua se mu moc nehodí do krámu. Protože jsem chtěl taky
ušetřit, nákupem jsem pověřil Ježíška (doporučuji :-)) a toho se při
telefonické objednávce ve Verticalu opakovaně ujišťovali: „… a jste si vědomá
toho, kolik to stojí ?". K tomu asi již není co dodat…snad jen, že „to"
stojí 600,-Kč.

Protože mne zajímalo, o kolik je
LED žárovka úspornější oproti halogence, provedl jsem měření odběru obou
žárovek. Na halogence po několika desítkách vteřin neudržíte ruku, 1W LED je i
po několika minutách jen teplá. Už z toho je jasné, kde se bude pohybovat
účinnost přeměny elektrické energie na světlo. Nicméně i u tohoto zánovního 1W modulu
je nějaký vývoj, soudě podle katalogového čísla, které má od roku 2011 tu
příponu 2. Možná opravdu něco bylo na problémech s moduly, které někteří
uživatelé hlásili (modul se po určité době „vypíná", např. v diskuzi zde),
a tak možná Petzl zapracoval na úpravách a výsledkem je druhá verze. Tu první
k dispozici nemám, takže porovnání s halogenovou žárovkou je
provedeno pouze s druhou variantou, aktuálně dostupnou (vzhledem k nulovým
zásobám u prodejců v ČR je nepravděpodobné, že by se k někomu při
prvonákupu původní řada dostala).

Měření odběru proudu (spotřeby)
jsem prováděl s laboratorním zdrojem, tedy nikoliv s bateriemi nebo
akumulátory. To se za jistých okolností může projevit odlišnou charakteristikou
na reálné baterii, protože zejména starší a nějakou „kvalitní nabíječkou
utrápené" akumulátory mohou mít značně větší vnitřní odpor. To se v praxi
projeví tak, že „to ten akec prostě nedá", tedy při daném napětí prostě už nedá
takový proud, aby to odpovídalo dále uvedeným změřeným charakteristikám. Tak se
na ně podívejme.

Porovnání proudového odběru 1W LED a halogenové žárovkyNa prvním grafu je
srovnání proudových odběrů 1W LEDky (zelená čára)
a halogenové žárovky Petzl (oranžová).
Pokusím se lidsky popsat, co vidíte.               
Na vodorovné ose grafu je napětí zdroje (ve voltech), kterým byly žárovky
napájeny. Na svislé ose je proud (v miliampérech), který si žárovka při daném
napětí „vzala". Jednotlivé body na čáře jsou změřené body, zbytek mezi je spojen
úsečkami. K nastavenému napětí v rozsahu 0 až 6V (ve skocích po 0,5V,
v místě výrazných změn po 0,1V) se odečetl odebíraný proud. Postupně pro
oba druhy žárovek a výsledek je vynesen do grafu.    
Oranžovou čárou je popsán odběr halogenové žárovky. Je vidět, že ihned od
malých napětí odebíraný proud téměř skokově vzrůstá někam řádově k 200 mA
– je to způsobeno malým odporem nenažhaveného vlákna žárovky. A to halogenka
zatím neprodukuje žádné světlo, což samozřejmě z grafu vidět není. Někde
při napětí 0,5V začíná být vlákno vidět, ale o svícení řeč není. Při dalším
zvyšování napětí již proud stoupá méně strmě, ale stále zhruba lineárně
s napětím, při napětí 6V halogenka odebírá již přes 0,5A (přesněji 530 mA).  
Zeleně je naznačen odběr 1W LED. Až do cca 1V (přesněji 0,94V) se neděje nic,
žádný odběr. Pak odběr v podstatě skokově vzrůstá až někam k 370mA a
LED se rychle rozsvěcuje téměř na maximum. S dalším zvyšováním napětí
proud naopak klesá a to proto, že elektronika v LED modulu reguluje
přibližně na konstantní elektrický výkon, což přibližně odpovídá i konstantnímu
světelnému výkonu.

Porovnání příkonu 1W LED a halogenČasový průběh odběru při 5VJeště možná trochu
názornější je následující graf, který zobrazuje závislost příkonu v mW
na napájecím napětí. Na horním obrázku vidíme, že halogenka (modře) s rostoucím napětím stoupá geometrickou
řadou zřejmě do halogenového nebe. Naopak LED modul (červeně)
v souladu s odebíraným proudem omezuje celkový příkon tak, že zhruba
mezi 3 a 6V je příkon v podstatě konstantní. Křivka na grafu
konstantní není, ale to je mj. dáno i tím, že LED omezuje odebíraný proud i dle
teploty modulu, jak je vidět na dalším, spodním grafu. Protože měření
neproběhlo příliš rychle, trvalo mi to cca 10 minut, LED modul se stihnul ohřát
a při vyšších napětích již vlivem zahřátí omezoval proud více. To zásadní je však
zjevné.     
Na posledním grafu je tentokrát časová závislost odebíraného proudu (zeleně),
resp. příkonu LED modulu při konstantním napětí zdroje (5V). Vidíme, že ihned po zapnutí
proud krátce, asi po dobu 2 – 3 minut, mírně stoupá. Vezmeme-li za základ
maximální hodnotu, jedná se o vzestup o necelých 5%. Následuje relativní pokles
proudu, během následujících cca 10 minut proud klesne na téměř ustálenou
hodnotu. Po 70 minutách nepřetržitého svícení v uzavřeném prostoru se
proud ustálil někde na 180 mA, což odpovídá příkonu 910 mW. Je to pokles cca 22% od maximální hodnoty. Z toho soudím,
že tento LED modul je schopen svítit dlouhodobě, pouze se jeho příkon a tím i
světelný výkon mírně snižuje, ale k destrukci nebo náhlému přerušení
světla by nemělo dojít. Nelze však vyloučit, že kusy z první série se
chovají jinak.

Co
říci závěrem? Petzl 1W LED je pro pohyb v jeskyni dobře navržený zdroj
světla. Vzhledem ke spotřebě zajistí delší práci, resp. i při častějším
využívání uchová oproti halogence dost energie akumulátoru pro normální svícení
modulem se 14-ti LED. Na druhou stranu se nedá říci, že by byl k akumulátorům
nějak šetrný. Dokáže je vybít tak, je jsou na vyhození – pokud svítíte do
celkového vybití 2V (tj. cca 0,5V na článek a to LED modul stále dostatečně
svítí na základní orientaci v prostoru), můžete je pak rovnou odnést na sběrný
dvůr. Na druhou stranu je ale takové chování v jeskyni nezbytnost, svítit
do maximálního využití energie. Můj subjektivní dojem ze svícení v jeskyni byl již podstatně méně nadšený, svítivost je podle mne srovnatelná s původní halogenkou, pouze barva světla je jiná. Žádné "mega ultra" tedy nečekejte, zato spotřeba je mnohem menší a lze předpokládat "doživotní" funkci.

autor: Johny5