Nové objevy v HMŠ

V pátek 24.8. se nám společně s Kukličem, Maruškou a Vláďem podařilo objevit další volné prostory v systému HMŠ – Odporný komín. Při vyklízecích pracech v levém Tykadle Šneka jsme objevili malé zavalené okno, které po vyčištění vedlo do volné chodby o šířce cca 2,5 metru, výšce cca 3 metry. Tato chodba je protékána drobnou vodotečí a po cca patnácti metrech končí komínem zavaleným mohutnými bloky. Tyto jsou stabilně usazeny a mezery mezi nimy prosty jílových a písčitých sedimentů. Dutiny mezi nimy jsou průlezné, další průzkum jsme odložili na některou z dalších akcí. Délka zatím prozkoumaných prostor a tím i snížení náskoku Ámošky 🙂 činí cca 30 metrů.

autor: lblazek