Nálezová zpráva z jeskyně Dagmar – ulity

ulita z Propasti pod Kaplí, jeskyně DagmarProlongační výkopové práce v Dómu nádob ve spojovací chodbičce do Kaple přinesly kromě významného postupu s menšími objevy volných prostor i jeden zajímavý nález – spirálové ulity, které vypadaly na něco staršího, byly odlišné od ulit recentních. Proto jsem se obrátil na Hugo Havla, který potvrdil, že se jedná zřejmě o něco starého a převzal první nálezy k ověření u odborníků Masarykovy univerzity.

Prof. Rudolf Musil zprostředkoval předání nálezu doc. Ing. Hladilové, která rovněž potvrdila význam nálezu a předběžné určení – pravděpodobně se jedná o plže rodu CAMPYLAEA z období interglaciálu středního pleistocénu před 700 – 800 tis. lety a byl by to první nález tohoto druhu na území Moravského krasu. Pro přesnější určení bylo doporučeno odebrat více vzorků, pokud možno celých ulit a vzorky sedimentu – nově odebraný materiál byl dopraven H. Havlem dne 13. 3. 2015 do MÚ Brno.

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

článek vyšel v časopisu Speleo č. 66 (2015)

 

Pozn.: Přestože je v časopisu Speleo jako autor článku uveden Matouš Ryček, skutečným autorem je Hugo Havel. Hugo článek připravil a poslal mi ho s dotazem, zda souhlasím, aby to bylo takto publikováno. Než jsem na jeho mail stačil odpovědět, Hugo nelenil a článek rovnou poslal ediční radě Spelea. Na mou odpověď nemohl reagovat, nebyl již mezi námi. Předpokládám, že mě chtěl Hugo touto cestou popíchnout k dalšímu publikování ve Speleu, předat někomu štafetu…

Níže přikládám další snímky nalezených ulit.

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

ulity z Propasti pod Kaplí, jeskyně Dagmar

autor: admin1