Kontrolní a dokumentační akce

 Uplynulou sobotu jsme vyrazili já,Skirit a Dr.Skála na naše lokality za účelem jejich kontroly.Nejprve jsme navštívili Řičankovu skálu.

Šachta stále drží -:), ale levá strana výkopu vedle výdřevy má tendence se dále trhat.Při nejbližší možné příležitosti,kdy nám to počasí dovolí,by bylo vhodné svolat pracovní akci na tuto lokalitu.

Shodli jsme se na dalším postupu,kdy bude nejlepší rozebrat další patro stávající výželezy a levou stranu nové výdřevy rozepřít k protější stěně.Následně by již mohly stačit dvě akce k odebrání zbytku zesutého materiálu a pokračovat již kýženým směrem dolů.

Poté jsme se přesunuli k Hyntarole,kde jsme shledali,že vstupní šachta je v katastrofálním stavu.

Pokud by se na nějaké akci náhodou sešlo více lidí,bylo by vhodné nějaký čas věnovat i zajištění této vstupní šachty,případně zahájení otvírky vstupní šachty nové.

Následně jsme sestoupili kameným žlíbkem až do údolí Říčky,kde se s námi Dr. Skála rozloučil a odjel vstříc kulturním zážitkům.

Já se Skiritem jsme se odebrali blátit Do Málčiny vykonat hlavní bod programu.

Po vyčerpávající přednášce,kterou nám mezi svátky uspořádali Dr.Slezák a p. Pokorný,jsme se rozhodli,že Málčinu přemapujem,včetně příčných řezů,se zanesením nadějných míst do této mapy.

Toto se nám povedlo asi ze tří čtvrtin,chybí dodělat zadní části Hlavní chodby a spojka od Děla do hlavní chodby.

Při výlezu do sobotního soumraku jsme zaměřili polygon mezi vstupy Jeskyní Netopýrka,Švédův stůl a Málčina ve vztahu k povrchovému toku Říčky

autor: lblazek